Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille

Vuoden 2018 talousarvion työllistämismäärärahoissa on varattu 44 400 euron suuruinen määräraha kesätyöllistämistukeen. Kesätyöllistämistuella on tarkoitus helpottaa salolaisten nuorten kesätyöpaikkatilannetta.

 • Kesätyöllistämistukea maksetaan yrityksille, järjestöille tai yhdistyksille, jotka palkkaavat 14-25-vuotiaan salolaisen nuoren kesätyöhön touko-syyskuussa 2018
 • Työnantajan olisi syytä tarkistaa, että työllistettävä on salolainen. Esim. opiskelija, joka on kirjoilla muualla kuin Salossa, ei täytä tuen maksamisedellytyksiä
 • Tukea maksetaan enintään viiden nuoren työllistämiseen yritystä, järjestöä tai yhdistystä kohti
 • Kesätyöllistämistukea ei myönnetä, jos yritys/järjestö/yhdistys saa muuta tukea nuoren palkkaamiseksi kesätyöhön
 • Kesätyöllistämistuen määrä on 200 euroa/työllistetty/vähintään kolmen viikon pituinen työllistämisaika
 • Työllistettävän työajan tulee olla vähintään 25 h/vko
 • Talousarvioon varatulla kesätyöllistämistuella voidaan järjestää salolaisille nuorille 222 työpaikkaa. Vuonna 2017 yritysten kesätyöllistämistukea maksettiin yhteensä 234 nuoresta 101 eri yritykselle / yhdistykselle
 • Nuorten kesätyöllistämistukea haetaan työsuhteen päätyttyä, viimeistään 30.11.2018 mennessä, sivulla olevalla lomakkeella, joka täytetään ja lisätään kaupungille tekemänne laskun liitteeksi, maksuaika 30 pv netto, alv 0 %
 • Verkkolaskut lähetetään osoitteella:
  Salon kaupunki /
  Kaupunkikehityspalvelut
  Verkkolaskuosoite:
  0037013953315000
 • Paperilaskut lähetetään osoitteella:
  Salon kaupunki /
  Kaupunkikehityspalvelut
  0037013953315000
  PL 299
  02066 DOCUSCAN