Sosiaalihuoltolain mukaiset asunnonmuutostyöt

Sosiaalihuoltolain mukaisia avustuksia asunnonmuutostöihin myönnetään harkinnan mukaan. Avustusta voidaan myöntää vanhusten ja vammaisten asuntojen pienimuotoisiin varustamis-, korjaus- ja muutostöihin, ei varsinaisiin peruskorjauksiin. Muutostöitä voidaan suorittaa, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä kotiolosuhteissa selviytymiseksi ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon välttämiseksi.

Muutostyön saamiseen on tulorajat:
- yksinasuvan henkilön bruttotulot enintään 1530 euroa/kk,
- pariskunnan bruttotulot enintään 2555 euroa/kk

Tulojen lisäksi huomioidaan säästöt ja muu varallisuus.

tuloselvitys asunnonmuutostyö

Lisätietoja antaa:

Anne Vainio
vanhuspalveluiden palveluohjaaja
Salon kaupunki, vanhuspalvelut
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Vanhuspalveluiden palveluohjaaja Anne Vainio, puh. (02) 772 6100

Puhelinaika ma-pe klo 9-12.