Hyvinvointiteknologian kuvaukset

Alla on kuvattu tyypillisimpiä hyvinvointiteknologian laitteita kotona asumisen tukemiseksi. Salon kaupungin vanhuspalveluiden kautta saatavista hyvinvointiteknologisista ratkaisuista saa tietoa alueen kotihoidon työntekijöiltä tai palveluohjaajalta.

Turvapuhelin = Puhelimeen liitettävä turvalaite ja hälytystoiminnolla oleva turvaranneke. Rannekkeesta painamalla voi hälyttää apua. Hälytykset voi ohjelmoida suoraan omaiselle tai sovitusti hälytyspäivystykseen. Turvalaitteeseen voi liittää mm. ovi-, palo-, liesi-, kaatumis-, vuode- ja liikehälyttimiä. Ei toimi etäällä turvalaitteesta, esim. ulkona liikkuessa. Edellyttää langallisen tai langattoman puhelinliittymän. Turvalaitteen pitää olla jatkuvasti kiinni sähköpistokkeessa.

Turvaranneke = Ranteessa pidettävä laite, jonka nappia painamalla voi ottaa yhteyden ennalta määriteltyyn numeroon, esim. omaiselle tai hälytyspäivystykseen. Turvaranneke voi myös tarkkailla henkilön liikettä ja elintoimintoja soittaen automaattisesti apua, jos toiminnoissa tapahtuu muutoksia. Joissakin turvaranneke malleissa voi määritellä maantieteellisen alueen, jonka ulkopuolelle mentäessä laite tekee hälytyksen. Toimii kaikkialla, missä matkapuhelinkin. Sopii esim. muistiongelmaisen kotona asumisen tukemiseksi. Edellyttää langattoman puhelinliittymän. Turvaranneke pitää ladata säännöllisesti.

Muistuttava lääkeannostelija/lääkekello = Lääkeannostelija hälyttää kun on lääkkeiden oton aika ja soittaa ennalta määritellylle henkilölle, jos lääkettä ei oteta. Annostelijaan voidaan täyttää koko viikon päivittäiset lääkkeet ja niiden ottamisajat.

Hella-/liesihälytin = Liesituulettimeen esim. magneetilla kiinnitettävä laite, joka hälyttää kun liesi kuumenee liikaa tai levy unohtuu tyhjänä päälle.

Hellavahti = Hellaan asennettava kiinteä laite katkaisee liedestä virran, kun vahdin anturi havaitsee liian korkean lämpötilan. Vaatii sähkömiehen asennusta.

Ovihälytin/Kulunohjausjärjestelmä = Oveen asennettu hälytin, joka hälyttää oven auetessa.

Hälyttävä matto = Hälyttää kun matolle astuu. Osalla laitteista toiminta voidaan yhdistää oven aukaisuun, esim. ulko-oven.

Kaatumishälytin = Hälyttää jos laitteen käyttäjä ei itse pysty hälytystä tekemään.

Palo-/savuhälytin = Havaitsee savukaasut huoneilmasta ja tekee hälytyksen. Joissakin laitteissa on mahdollista yhdistää toiminta turvapalveluun.

Liikehälytin = Tunnistaa huoneessa liikkumisen ja tekee hälytyksen. Tai hälyttää kun henkilö poistuu tunnistimen kantoalueelta.

Vuodehälytin = Vuoteeseen patjan alle laitettava tunnistin, joka antaa hälytyksen joko vuoteesta poistuttaessa tai jos vuoteeseen ei ole palattu tietyssä ajassa.

Vesitunnistin = Katkaisee veden tulon, kun anturi havaitsee että hanaa ei ole käytetty pitkään aikaan tai vettä on tulvinut yli sallitun rajan.

Hoiva-TV = Television tai tietokoneen kautta toimiva kaksisuuntainen yhteys, jonka kautta voi - laitteesta riippuen - katsoa virkistysohjelmia, ajankohtaisia uutisia, ottaa kuvallisen puheyhteyden (puhelun), aktivoivaa ajanvietettä, kommunikoida hoitohenkilökunnan kanssa tai käyttää Internetin palveluita (esim. maksaa laskuja pankkipalvelussa). Edellyttää toimintoihin soveltuvan television tai tietokoneen, web-kameran ja nettiliittymän.

Imurointirobotti = Imuroi lattioita itsekseen sekä osaa ladata itsensä omatoimisesti.

Kulkuvalot = Valot syttyvät, kun sensori havaitsee liikkeen ja sammuvat määrätyn ajan jälkeen itsestään. Voidaan käyttää sisätiloissa tai helpottamaan pihalla liikkumista. Sähkömies asentaa laitteet.

Tietoa hyvinvointiteknologisista tuotteista sekä linkkejä valmistajien sivuille ja hankintaohjeita löytyy KÄKÄTE -projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) www.ikateknologia.fi -sivuilta sekä Salon ikäinfo.fi-sivuilta

Yhteystiedot asiakkaalle

Kotihoidon yhteystiedot

Palveluohjaaja Anne Vainio
puh. (02) 772 6100
Puhelinaika ma-pe klo 9-12

Ajankohtaista asiakkaalle