Hyvinvointiteknologia

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on jo vuosia hyödynnetty erilaista hyvinvointiteknologiaa, kotihoidossa esimerkiksi turvapuhelinta ja ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitajakutsujärjestelmiä. Vuodesta 2011 alkaen vanhuspalveluissa on panostettu hyvinvointiteknologisten ratkaisujen etsimiseen pilotoimalla - eli kokeilemalla - erilaisten teknologisten ratkaisujen tuomia hyötyjä asiakkaan arkeen ja hoitajien työtä helpottamaan.

Hyvinvointiteknologian käyttöönotolla voidaan lisätä ikääntyneiden asiakkaiden aiempaa pidempää ja laadukkaampaa kotona selviytymistä, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa. Lisäksi oikeanlaiset, työntekijöiden työtä helpottavat ja toiminnanohjausta tehostavat, ratkaisut mahdollistavat hoitoresurssien kohdentamisen vaativan kotihoidon asiakkaisiin ja välittömän asiakastyön osuuden lisäämiseen.

Hyvinvointiteknologialla käsitetään tässä yhteydessä pääasiassa sosiaali- ja terveysalan teknologiaa, joka liittyy hoitoon, hoivaan, toimintakyvyn vajeiden ja heikentymisen ehkäisyyn ja hidastamiseen, kompensointiin sekä kuntoutukseen. Hyvinvointiteknologialla voidaan tarkoittaa montaa teknologian eri osa-aluetta tai esim. apuvälinettä. Yleisesti hyvinvointiteknologian ymmärretään helpottavan arjen sujumista ja arjessa selviytymistä.

Ajankohtaista hyvinvointiteknologiassa
  • Uusi Ajatus -työkalu Internetissä! Voit käydä jättämässä sosiaali- tai terveysalaan liittyvän oman idean tai kehittämisehdotuksen kommentoitavaksi. Tai osallistus menossa oleviin kilpailuihin. Edellyttää rekisteröitymistä ohjelmaan. >> www.uusiajatus.fi