TeknoPro-projekti

Salon kaupungin vanhuspalveluissa toteutui 15.3.2012 - 31.10.2014 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Salon kaupungin rahoittama TeknoPro-projekti (Teknologia prosessien kehittämisessä), jonka avulla pyritiin vahvistamaan kotihoidon, ympärivuorokautisenhoidon ja neuvontapalveluiden henkilöstön teknologiatietämystä ja tuen saantia hyvinvointiteknologioihin liittyvissä asioissa. Henkilöstölle järjestettiin teknologia- ja laitekoulutusta, opintokäyntejä ja ryhmätapaamisia. TeknoPro- projektin yhteydessä kehitettiin työvälineitä ja prosesseja asiakkaan teknologian käyttömahdollisuuksien arvioimiseksi, esim. palveluntarvearviointia ja teknologian hankintaprosesseja.

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on menossa myös toinen hyvinvointiteknologiaan liittyvä projekti, Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin ja projektit toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. TeknoPro-projektin projektisuunnitelma ja rahoitus kestää vuoden 2014 lokakuuhun. Rahoituksen on myöntänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

TeknoPro yhteystiedot

Projekti on päättynyt.