tehoa_teknologiasta_logo3.jpg


Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin -projektin toiminta-aika oli 1.7.2011 - 31.12.2014. Projektin tavoitteena oli tukea yritysten ja yritystä suunnittelevien hyvinvointiteknologian tuotekehitystoimintaa Salon alueella sekä löytää uusia tuotteita ja palveluita Salon kaupungin vanhuspalveluiden alueella erityisesti ikäihmisen kotona asumisen tukemiseen. Projektissa kehitettiin malli käyttäjälähtöiselle asiantuntijayhteisölle, Expert Village -palvelulle. Yritykset saavat käyttäjälähtöistä palautetta valmiille tai kehitteillä olevalle tuotteelle asiantuntijaryhmältä sekä voivat testauttaa tuotettaan vanhuspalveluiden testausympäristöissä. Soveltuvuuden arvioinnin jälkeen testaukseeen osallistuvat hoitohenkilöstö, ikäihmiset tai heidän omaisensa. Lisäksi uusia ideoita kerättiin uusiajatus.fi -työkalulla. Toiminta tapahtui yhteistyössä Yrityssalon, yritysten, yhdistysten, yksityisten palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. Projekti oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Salon kaupungin rahoittama. Rahoittajaviranomaisena toimi Varsinais-Suomen liitto.

Projektin avulla vahvistettiin kaupungin elinkeinopoliittisen vision toteutumista ja pyrittiin osaltaan vastaamaan ikääntyneen väestön kasvun haasteisiin ja palvelutarpeisiin. Tavoitteena oli saada Salon alueelle uudenlaista, korkeaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymistä ja uusia työpaikkoja. Projektissa vahvistettiin yritysten mahdollisuuksia toimia hyvinvointiteknologian alalla ja luodaan uusia yhteistyömuotoja. Testaustoiminta oli avointa kaikille yrityksille, joiden tuotteiden arvioidaan soveltuvan testausympäristöön.

Hyvinvointiteknologian uusien ratkaisujen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden asiakkaiden aiempaa pidempää ja laadukkaampaa kotona selviytymistä, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä lisätä ikääntyneiden teknologian käyttötaitoja.

4 logoa.JPG

Projektityöntekijöiden yhteystiedot

Projektin on päättynyt.

Tiedusteluihin vastaa
Salon Itäisen kotihoidon alue-esimies
Päivi Lensu
p. 044 772 6118

Ajankohtaista projektissa
        • Uusi Ajatus -työkaluun voit käydä jättämässä sosiaali- tai terveysalaan liittyvän oman idean tai kehittämisehdotuksen kommentoitavaksi. Edellyttää rekisteröitymistä ohjelmaan. >> www.uusiajatus.fi