tehoa_teknologiasta_logo3.jpg


Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin -projektin toiminta-aika on 1.7.2011 - 31.12.2014. Projektin tavoitteena on tukea yritysten ja yritystä suunnittelevien hyvinvointiteknologian tuotekehitystoimintaa Salon alueella sekä löytää uusia tuotteita ja palveluita Salon kaupungin vanhuspalveluiden alueella erityisesti ikäihmisen kotona asumisen tukemiseen. Projektissa on kehitetty malli käyttäjälähtöiselle asiantuntijayhteisölle, Expert Village -palvelulle. Yritykset saavat käyttäjälähtöistä palautetta valmiille tai kehitteillä olevalle tuotteelle asiantuntijaryhmältä sekä voivat testauttaa tuotettaan vanhuspalveluiden testausympäristöissä. Soveltuvuuden arvioinnin jälkeen testaukseeen osallistuvat hoitohenkilöstö, ikäihmiset tai heidän omaisensa. Lisäksi uusia ideoita kerätään uusiajatus.fi -työkalulla. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Yrityssalon, yritysten, yhdistysten, yksityisten palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. Projekti on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Salon kaupungin rahoittama. Rahoittajaviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto, josta on myönnetty rahoitus on vuoden 2014 loppuun.

Projektin avulla vahvistetaan kaupungin elinkeinopoliittisen vision toteutumista ja pyritään osaltaan vastaamaan ikääntyneen väestön kasvun haasteisiin ja palvelutarpeisiin. Tavoitteena on saada Salon alueelle uudenlaista, korkeaan osaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymistä ja uusia työpaikkoja. Projektissa vahvistetaan yritysten mahdollisuuksia toimia hyvinvointiteknologian alalla ja luodaan uusia yhteistyömuotoja. Testaustoiminta on avointa kaikille yrityksille, joiden tuotteiden arvioidaan soveltuvan testausympäristöön.

Hyvinvointiteknologian uusien ratkaisujen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden asiakkaiden aiempaa pidempää ja laadukkaampaa kotona selviytymistä, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä lisätä ikääntyneiden teknologian käyttötaitoja.

4 logoa.JPG

Projektityöntekijöiden yhteystiedot

projektityöntekijä Päivi Lensu
p. 044 772 6196

hyvinvointiteknologia-asiantuntija
Kari Mahlberg
p. 040 548 9780

Haluatko tietoa projektin tapahtumista ja tuotetestauksesta?

>> Tästä voit ilmoittautua sähköpostilistalle.

Ajankohtaista projektissa
  • Projektin päätösseminaari on ti 18.11.2014 klo 13-16 Salon kaupungintalolla. Ohjelman löydät tästä. Ilmoittautuminen 10.11. mennessä . Tervetuloa!
        • Uusi Ajatus -työkaluun voit käydä jättämässä sosiaali- tai terveysalaan liittyvän oman idean tai kehittämisehdotuksen kommentoitavaksi. Edellyttää rekisteröitymistä ohjelmaan. >> www.uusiajatus.fi