HALIKON KULTTUURIKÄVELYREITTI

Kulttuurikävelyreitin karttoja saa lainaksi Halikon kirjastosta ja Halikon monipalvelupisteestä sekä Ikäkeskus Majakasta.

Lisäksi kartan voi ladata TÄSTÄ

Avajaistunnelmia kuvien kautta copyright Salon kaupunki

alkulämmittely18082011 326.jpgkävelijöitä_18082011 359.jpg

Salonjokilaakson kirjoitus 18.08.11 kulttuurikävelyreitistä

Kulttuurikävelyn tavoitteena on saada aikaan ikääntyneiden tarpeet huomioiva, kaikenkuntoisia liikkumaan houkutteleva helppokulkuinen reitti, jossa samalla voi nauttia Halikon kulttuurikohteista pienen maantieteellisen alueen sisällä. Halikon kulttuurikävelyreitti on toteutettu kaupungin eri osastojen välisenä yhteistyönä. Mukana toteutuksessa ovat olleet kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, puistoyksikkö ja vanhuspalvelut sekä Toimintakykyisenä ikääntyminen - hanke ja VILTTI. Kukin taho on tuonut yhteistyöhön omaa osaamistaan.

Kulttuurikävelyreittiin voivat tutustua kaikenikäiset salolaiset sekä Halikossa vierailevat ulkopaikkakuntalaiset. Kulttuurikävely luo erinomaiset mahdollisuudet eri-ikäisten väliseen vuorovaikutukseen. Kävelyreitin piirroskartan on laatinut projektikoordinaattori Annika Tavasti. Karttaan on numeroitu reitin varrella olevat kulttuurikohteet ja kulttuurituottaja Jouko Kivirinta on koonnut lyhyet opastustekstit kohteista. Eri reittivaihtoehtoja on kolme, jotka kaikki ovat noin yhden kilometrin pituisia. Reitit voi kiertää kaikki kerralla tai valikoiden.Karttaan on merkitty, mitkä reiteistä ovat helppokulkuisia ja kaikille sopivia sekä reitin varrella sijaitsevat penkit.

Lisätietoja antavat:

Minna Lähdemaa, ikäkeskustoiminnan toiminnanohjaaja, p. 044-772 3281 tai

Salon kaupungin vanhuspalvelut