Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon kuukausimaksu lasketaan palvelun määrästä (palveluluokasta) ja perhekoosta riippuvan maksuprosentin perusteella palvelun käyttäjän/ perheen bruttotuloista, joista on ensin vähennetty ns. suojaosuus. Tuloina otetaan huomioon kaikki bruttotulot (myös korko-, osinko- yms. tulot). Tuloiksi ei katsota asumistukea eikä rintamalisää. Kotihoidosta peritään kuitenkin enintään 45,00 euroa/tunti, vaikka tulojen perusteella maksu nousisikin suuremmaksi.

Kotihoidon palveluluokat Salossa:
1. palveluluokka = 1-10 tuntia/kk
2. palveluluokka = 11-20 tuntia/kk
3. palveluluokka = 21-40 tuntia/kk
4. palveluluokka = yli 40 tuntia/kk

Maksutaulukko:

Henkilömäärä

Maksuttomuuden yläraja e/kk

Palveluluokka

Suojaosuustulorajat:

Maksu määräytyy suojaosuuden ylittävientulojen perusteella

1

2

3

4

Maksuprosentti

1

563

20

25

30

35

2

1039

13

16

19

22

3

1628

10

12

15

18

4

2014

8

10

12

15

5

2438

7

8

10

13

2799

6

8

10

11

Jos koti talouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.10 % tilapäinen palvelutarpeen muutos ei aiheuta palveluluokan muutosta.

Vähintään 20 % sotainvalideilta ei peritä tarpeen mukaisista palveluista maksuja.

Tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakasmaksut

Kaupunki järjestää tilapäistä kotihoitoa hintaa 9,30 e/ alkava tunti ja tilapäistä kotisairaanhoitoa 9,30 e/kerta. Kotihoito on tilapäistä mikäli avun tarpeen arvioidaan olevan kertaluonteista (alle kaksi viikkoa) tai lyhytkestoista (alle kaksi kuukautta).