Tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut ovat kotona asumisen tueksi tarkoitettuja palveluja. Tukipalveluja ovat mm. ateria-, turvapuhelin- ja hygieniapalvelut kuten kylvetys, vaatehuolto ja päivätoiminta. Palveluja myönnetään toimintakyvyn arvioinnin ja myöntämiskriteerien perusteella. Tukipalvelujen tarpeen arvioi kotihoitokoordinaattori tai kotihoidon työntekijä yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa.

Tukipalveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat palvelumaksut. Tukipalveluita myönnetään pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Mikäli henkilö saa ainoastaan tukipalveluita, palvelu myönnetään, jos yksin asuvan bruttotulot ovat alle 1800 e/kuukaudessa tai kahden hengen taloudessa alle 3000 e/kuukaudessa.

Tukipalveluista lisätietoja saa vanhuksen oman asuinalueen kotihoidon toimistosta.

Palvelu
Tuotekuvaus
Myöntämiskriteerit
Asiakasmaksu

Päivätoiminta

  • Päivätoiminta omaishoitotilanteissa

Päivähoitopäivä (klo 8-16, vähintään 6 tuntia),sisältää aamupalan, lounaan, iltapäiväkahvin, ohjatun toiminnan sekä mahdollisuuksien mukaan kylvetyspalvelun.

Kuten edellä.

Kriteerinä päivätoiminnalle on asiakkaan muistihäiriö, josta on tehty diagnoosi. Suuntaa antavat MMSE pisterajat ovat 15-24.

Omaishoidontukipäätöksen saaneet/hoitajan vapaat.

20 e/päivä (ei osapäiviä)
11,30 e/päivä

Kylvetyspalvelu

Kylvetyspalvelua annetaan yksittäisenä palveluna kodin ulkopuolella lähimmässä kotihoidon järjestämässä tilassa.

Kriteerinä palvelun saamiselle ovat peseytymistilojen puutteellisuus ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje.

8,00 e/ henkilö/kerta

Kuljetuspalvelu

Kuljetus päivätoimintaan tai kylvetyspalveluun.

Kriteerinä palvelun saamiselle on, että asiakas tai omaiset eivät pysty muulla tavoin järjestämään kuljetusta.

5 e / yhdensuuntainen matka

Vaatehuolto

Vaatehuollolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolella tapahtuvaa palvelua, joka sisältää pyykin pesun, pesuaineet ja kuljetuksen.

Kriteerinä palvelun saamiselle on, että asiakas ei kykene eikä omaisella ole mahdollisuutta hoitaa vaatehuoltoa eikä asiakkaalla ole pesukonetta. Myönnetään pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille lisätään kk-hintaan 45 min/kone

Tukipalveluna:
10,00 e / koneellinen ja 3kg lika-pyykkiä kuivana.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelu on tarkoitettu välttämättömään pankki, virasto- ja kauppa-asioiden hoitamiseen.

Kriteerinä palvelun saamiselle on, että asiakas tai omaiset eivät pysty muulla tavalla järjestämään ko. asiointeja.

8,10 e/alkava tunti

Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna

Arkipäivisin toimitetaan lämmin lounas.

Ateriapalvelu on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan / lämmittämään
ateriaa eikä kykene kulkemaan ateriointipaikkaan. Ateriapalvelu perustuu palvelun jatkuvaan tarpeeseen ja se toteutetaan viitenä arkipäivänä viikossa, ei harvemmin.

7,50 e

Avoimen palvelukeskuksen ja palveluasumisen ruokapalvelut

Kahvi ja kahvileipä

Aamupala

Lounas

Päivällinen

Ateriapaketti

Ravitsemuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan ko. ateriaa. Kriteerinä voi olla myös ravitsemuksen tilan heikkous. Palvelu perustuu jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin. Palveluntarjonnassa on alueellisia vaihteluja.

2,00 e

3,00 e

6,20 e

4,65 e

13,00 e

Turvapalvelu

  • Turvalaite ja hälytyspäivystys
  • Turva-auttaja

Turvapalvelu koostuu ympärivuorokautisesta hälytyspäivystyksestä, turvalaitteista sekä turva-auttajakäynneistä ennalta sovitun asiakaskohtaisen toimintaohjeen mukaisesti.

Palvelu sisältää turvalaitteiden lisäksi niiden asennuksen ja kaiken huollon.

Kriteerinä turvapalvelun saamiselle on asiakkaan toimintakyvyn vajaus tai turvattomuus. Palvelu kohdennetaan ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille. Palvelun saamisen edellytyksenä on, että asiakas pystyy käyttämään turvalaitetta.

25,00 e/kk asiakas

20 e/turva auttaja käynti,joka peritään enintään 4 käyntikerralta/ kk/asiakas.

Siivous

  • Ostopalvelu

Toteutetaan kertaluontoisena ja/tai jatkuvana tarvearvion mukaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille, kuitenkin enintään 10t/vuosi.

Kriteerinä on ammatillisen siivouksen tarve erityisin perustein harkinnan mukaan.

15,00 e / tunti