Omaishoito

Omaishoitajan on mahdollista saada omaishoitajan tukea omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaan. Laissa säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määrästä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta.

Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen/laitoshoidon tarvetta. Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen omaishoitosopimus. Omaishoidon tuen suuruus määräytyy hoidettavan vanhuksen hoidon tarpeen ja hoidon sitovuuden perusteella. Omaishoidon tuen selvittämiseksi omaishoidon palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan omaishoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisedellytykset. Omaishoidon tukemiseksi kaupunki voi lisäksi järjestää tukipalveluja.

Omaishoidon palveluohjaaja toimii myös omaishoitajien yhteyshenkilönä ja seuraa omaishoitoa ja omaishoitajien tilannetta.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja, omaishoito vs. Marja Sundell puh. (02) 772 6101

Puhelinaika ma-pe klo 8-9