Palveluseteli

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteli myönnetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt ja selviytyminen kotioloissa on vaikeutunut. Kotihoidon työntekijä tekee kotikäynnillä palvelutarvearvioinnin, jossa yhteistyössä asiakkaan kanssa päätetään palvelusetelin sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin. Asiakkaalle laaditaan palvelusetelin myöntämisestä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Myönteisen päätöksen saatuaan asiakas valitsee itse sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymästä palvelusetelituottajarekisteristä haluamansa tuottajan. Tämän jälkeen asiakas sopii palveluntuottajan kanssa käyntipäivät ja esittää palvelusetelipäätöksen tuottajalle.

Tuottajarekisterissä olevilta palveluntuottajilta asiakas voi halutessaan hankkia palveluja myös omalla kustannuksellaan.

Asiakkaalla on mahdollisuus valita joko kunnallinen tai yksityinen palveluntuottaja.

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut

Tilapäinen kotihoito vanhuksille:
. kotihoidolla tarkoitetaan hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa
. palvelusetelin voi saada palvelutarpeenarvioinnin perusteella lyhytkestoiseen, alle 2 kk kestävään kotihoitoon
. setelin arvo on 20 euroa/tunti

Omaishoitajan vapaat:
. omaishoitajan lakisääteinen vapaa voidaan järjestää tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä. Tällöin yksi hoitopäivä vastaa yhtä hoitovuorokautta.
. Vapaan aiheuttamat kustannukset kaupungille voivat olla korkeintaan 180 euroa/päivä.


Yhteystiedot

Kotihoidon palvelukoordinaattoriTerhi Lindevall(044) 772 6208
AluePuhelinnumero
Halikko
Kirkonkylä(02) 772 6189
Muu Halikon alue(02) 772 6558
Kuusikko
Kisko(02) 772 6389
Kiikala-Suomusjärvi-Kuusjoki-Pertteli-Muurla(02) 772 6113
Salo
Alhainen

(02) 772 6394

Keskusta(02) 772 6392
Mököinen(02) 772 6004
Pahkavuori(02) 772 6391, (02) 772 6032
Ollikkala(02) 772 6395
Lukkari(02) 772 6399
Pirita(02) 772 6396
Rumpali(02) 772 6397
Perniö - Särkisalo
Etelä(02) 772 6023, (02) 772 6007
Pohjoinen(02) 772 6005


Asiakkaan ja omaisen palveluseteliopas 2014

Tuottajat

Palvelusetelituottajat 2014

Palvelusetelituottajaksi ilmoittautuminen

Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut hakevat palveluntuottajia kotihoidon palvelusetelirekisteriin. Palveluntuottajat voivat ilmoittautua rekisteriin jatkuvasti. Kaupunki hyväksyy uudet tuottajat tuottajarekisteriin kerran vuodessa. Lisätietoja palvelusetelituottajan oppaassa.

palvelusetelituottajan opas 2014

laskutuserittely

hakemus palvelusetelituottajaksi

lehti-ilmoitus