Palveluseteli

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluista, joita palvelusetelillä voidaan myöntää. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta palveluntarpeen arvioinnin perusteella niille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun saamisen kriteerit. Palveluseteli on talousarviossa määrärahasidonnainen palvelu.

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut ovat tilapäinen kotihoito vanhuksille, omaishoitajan vapaat sekä tehostettu palveluasuminen.