Eläinlääkäripalvelut

Kaupungineläinlääkärit tarjoavat peruseläinlääkäripalveluja sekä pien- että suureläimille. He huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustustyöstä. He vastaavat osin myös elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Salon alueen praktikkoeläinlääkärit työskentelevät kukin omilla vastaanotoillaan. Praktiikkaa tekevien eläinlääkäreiden päivä koostuu kiireellisistä sairasmatkoista ja ajanvarausperusteisista käynneistä tiloilla ja vastaanotoilla ja lisäksi he työskentelevät ilman avustavaa henkilökuntaa.Heidän työnsä sisältää potilastyötä vastaanotolla, sairaskäyntejä, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä tuotantoeläintiloilla ja erilaisia valvontatehtäviä.

Praktiikkaa tekevät eläinlääkärit hoitava alueensa lehmät, siat, siipikarjan, hevoset ja muut tuotantoeläimet maatilakäynneillä. Tyypillinen työympäristö on eläinsuoja, jossa eläinlääkäri tekee tarvittavat tutkimukset, ottaa näytteet, suorittaa hoitotoimenpiteet ja tarkistaa tuotanto-olosuhteet. Eläinlääkäreiden vastaanottotiloissa hoidetaan lemmikkieläimet, painottuen perusterveyden- ja sairaudenhoitoon (mm. rokotukset, hammaskiven poistot, verinäytteet) ja pystytään suorittamaan tavanomaiset kirurgiset toimenpiteet (esim. haavan ompelut, kastraatiot). Kaupungineläinlääkäreillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan eläinlääkäriavusta korvaukset kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisesti. Lisäksi Salossa työskentelee yksi eläinsuojeluun ja eläintauteihin perehtynyt valvontaeläinlääkäri sekä elintarvikehygieniaan erikoistunut hygieenikkoeläinlääkäri.

Lehmia02.jpg
Lehmät

©Kiskon kunta

Eläinlääkäreiden yhteystiedot

Perniön toimipiste

Haarlantie 19, Perniö
(02) 778 4602

Halikon toimipiste

Puistokuja 2, Halikko
(02) 778 4603, eläinlääkäri 1
(02) 778 4604, eläinlääkäri 2

Valvontaeläinlääkäri

Eläinsuojelu- ja eläintautiasiat

Valvontaeläinlääkäri Sofia Väärikkälä
Rummunlyöjänkatu 7 A, Salo
(02) 778 4619

Hygieenikkoeläinlääkäri

Eläinlääkintähuollon esimies, eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten valvonta, alkutuotannon valvonta

Johtava hygieenikko, kaupungineläinlääkäri
Rummunlyöjänkatu 7 A, Salo
(02) 778 4601