Reaaliaikainen päästöseurantaNavigointiohje

Klikkaamalla kuvan vasemmassa alalaidassa olevaa tekstiä Tietoa CO2-raportista avautuu ikkuna, josta edelleen oikeassa alalaidassa olevaa tekstiä www.co2-raportti.fi klikkaamalla avautuu kartta koko Suomen päästöistä. Kartta aktivoituu hiiren osoittimella. Klikkaa haluamaasi lääniä ja oikealle ilmestyy diagrammina ko. alueen päästötiedot. Diagrammia klikkaamalla saat suuremman kuvan selityksineen. Voit edetä kartalla läänikohtaisesta tiedosta maakuntiin ja kuntiin.

Salo mukana viikoittaisessa hiilidioksidipäästöraportoinnissa

Reaaliaikainen päästöseuranta eli kasvihuonekaasujen viikkotilasto koostuu kolmesta osasta:

- kuluttajien sähkönkulutus,
- lämmitys ja
- tieliikenne.

Näistä lähteistä aiheutuu suurin osa kuluttajien suorasta ympäristökuormituksesta. Tilastossa ei ole mukana teollisuuden energiankulutus eivätkä prosessipäästöt. Taustatiedot päästöraporttia varten saadaan olemassa olevista tilastoista, joita tuottavat mm. Tilastokeskus, Tiehallinto, Ilmatieteenlaitos, VTT ja Energiateollisuus ry.

Reaaliaikainen päästöseuranta kattaa kaikki manner-Suomen maakunnat. Salo on nyt myös mukana tarkemmassa paikallisessa päästöseurannassa.

Viikkotilastossa ovat mukana tärkeimmät ilmastoa lämmittävät kaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Metaanin ja dityppioksidin päästöt voidaan yhteismitallistaa hiilidioksidipäästöiksi käyttäen niin kutsuttua lämmitysvaikutuskerrointa. Esimerkiksi 1 kg metaania vastaa lämmitysvaikutukseltaan 21 kg hiilidioksidia. N2O on vieläkin voimakkaampi kasvihuonekaasu: 1 kg N2O:ta vastaa 310 kg hiilidioksidia. Viikkotilastossa päästöt ilmaistaan CO2-ekvivalentteina, mikä tarkoittaa, että myös CH4 ja N2O-päästöjen ilmastovaikutus on yhteismitallistettu vastaamaan hiilidioksidipäästöjä.

CO2-raportti -palvelu tuotetaan yhteistyössä Benviroc Oy:n, GWP Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen Tietotoimiston (STT) kanssa.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu
Halikon virastotalo
Hornintie 2-4, Halikko
PL 77, 24101 Salo
02 7781 (vaihde)

Lisätiedot CO2-raportin vuosiraportti 2008-2013, ennakkotieto 2014

Raportti Salon kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2013, ennakkotieto vuodelta 2014