Ilmasto

Energiankäyttöä tulee tehostaa kaikessa toiminnassa ja vähentää siten kasvihuonekaasupäästöjä. Julkishallinnolta edellytetään vahvaa tiennäyttäjän roolia energiansäästämisessä. Toteutuakseen kokonaisvaltainen energiankäytön tehostaminen edellyttää aktiivisia käytännön toimia ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset energian säästössä. Paremman ympäristön laadun lisäksi energiankäytön tehostaminen tuo myös selviä kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ovat vahva ja näkyvä osoitus sitoutumisesta oman toiminnan ympäristövaikutuksien vähentämiseen.

Salon kaupungin energia- ja kasvihuonekaasutase vuodelle 2009

Vuoden 2009 energia- ja kasvihuonekaasutase kertoo, kuinka paljon Salon kaupungin alueen energiankäytöstä ja muusta toiminnasta aiheutui kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2009 aikana. Laskennassa arvioitiin myös maankäytön kasvihuonekaasupäästöt Salossa. Tase luonnostelee salolaisen ilmastotyön mahdollisuudet ja reunaehdot. Vaikka paikalliset vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset, Salon kaupungin on jatkettava ilmastonmuutoksen vastaisia ponnistelujaan ja toimittava esimerkkinä kaupunkilaisille ja alueella toimiville yrityksille ja yhteisöille.

Salon kaupungin päästöennuste vuodelle 2020

Raportissa esitellään yhden piste-ennusteen sijaan kolme vaihtoehtoisiin ennusteskenaarioihin perustuvaa vuoteen 2020 ulottuvaa kasvihuonekaasupäästöennustetta. Trendiennuste on perusura, jossa Salon alueen päästöt jatkavat nykyisenlaista kehitystään ennakoitujen toimintaympäristön muutosten puitteissa. Uhkakuvamainen ennuste maalailee trendiä negatiivisemman kasvihuonekaasupäästöjen kehityskulun. Tavoitteellinen ennustevaihtoehto kuvaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta toivottavampaa suuntaa Varsinais-Suomen energia- ja ilmastostrategian viitoittamalla tiellä kohti hiilineutraalimpaa kuntaa.

Pienillä muutoksilla suuria vaikutuksia

Kaikki voivat omilla arkisilla valinnoillaan ja käyttötottumuksillaan vaikuttaa energian ja materiaalien kulutukseen. Usein jo pienilläkin käyttötottumusten muutoksilla saadaan aikaan tuntuvia vaikutuksia ilman, että joudutaan tinkimään mistään. Turhaa energian ja materiaalien kulutusta vähentämällä voi jokainen tuoda oman tärkeän panoksensa ilmastonmuutosta ehkäiseviin toimiin.

Salo mukana viikoittaisessa hiilidioksidipäästöraportoinnissa

Reaaliaikaisen päästöseurannan eli kasvihuonekaasujen viikkotilaston avulla voi seurata kuluttajien suorasta ympäristökuormituksesta aiheuttavia suurimpia lähteitä. Näitä ovat kuluttajien sähkönkulutus, lämmitys ja tieliikenne. Tilastossa ei ole mukana teollisuuden energiankulutus eivätkä prosessipäästöt. Taustatiedot päästöraporttia varten saadaan olemassa olevista tilastoista.

Yhteystiedot

ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803

ympäristönsuojelutarkastaja
Anne Kari-Nummi 02 778 7802