Ilmasto- ja ympäristöohjelma

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2012 - 2015. Ohjelma määrittelee kaupungin strategian mukaiset tavoitteet ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistämiselle. Ilmastonsuojelu edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Ympäristönsuojelun painopiste on ennaltaehkäisyssä laajana yhteistyönä eri toimijoiden välillä. Ilmasto- ja ympäristöohjelma on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta Salon halutaan näyttävän tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen perustana on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn. Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja tavoitteellista muutosta, joka ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmaa on valmisteltu edellisen Salon seudun ympäristöohjelman pohjalta. Ilmasto- ja ympäristöohjelma jatkaa aikaisemmin laadittua Salon seudun Agenda 21 -ohjelmaa ja Vihreä laakso -hanketta. Nykyisessä kaupungin strategiassa työ jatkuu osana Viherkaupunki-teemaa. Ohjelmaa päivitetään valtuustokausittain. Ilmasto- ja ympäristötyöryhmä aloittaa marraskuussa 2014 uuden ohjelman valmistelun.

Näkymä museosillalta Halikonjoelle.jpg
Näkymä museosillalta Halikonjoelle. Kuva Jouni Tittonen

Yhteystiedot

ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803

ympäristönsuojelutarkastaja
Anne Kari-Nummi 02 778 7802