Avustukset

Kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmän uusimiseen on mahdollista hakea tulorajaan sidottua ARA:n avustusta. Lisätietoja avustuksesta voi tiedustella Salon kaupungin rakennusvalvonnasta tarkastusinsinööri Timo Tammelta (02) 778 2304.

Jätevesijärjestelmän perustamis-, asennus- ja korjaustöihin voi hakea verotuksesta tehtävää kotitalousvähennystä. Myös konetyö kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saa verohallinnon internet-sivuilta.

Muita vesihuoltoon liittyviä rahoitus- ja avustuslomakkeita löytyy ypäristöhallinnon internet-sivuilta.i

Yhteystiedot

ympäristöinsinööri
Riitta Saari 02 778 7803

ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801

ympäristönsuojelutarkastaja
Hillevi Lehto 02 778 7805

Lisätiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ara
Verohallinto
Ympäristöhallinto