Luonto ja retkeily

Salon luonto on monimuotoinen ja ainutlaatuinen. Haluamme vaalia sen erityispiirteitä. Luonto ja retkeily -sivustolla voit tutustua Salon luontoon, jonne kannattaa myös lähteä retkeilemään ja tekemään löytöjä. Joistakin luontopoluista on laadittu esitevihkot, joita on saatavilla Salon kaupungin ympäristönsuojelusta.

Vaihtoehtoja löytyy runsain määrin. Voit tehdä omatoimimatkoja tai valita opastetun retken. Salon luontoon voit tutustua patikoiden, pyöräillen, autoillen, bussilla, kanootilla, veneellä, pienlentokoneella... valinta on sinun! Lisätietoja järjestetystä matkailusta ja majoituskohteista sekä muista nähtävyyksistä löytyy Salon matkailusivuilta.

Suomusjärvi Aneriojärven luontopolku.jpg
Aneriojärven luontopolku, Suomusjärvi. Kuva Jouni Tittonen

Kirjallisuutta Salon luonnosta

 • Salon seudun luonto- ja kulttuuriympäristöopas. Kirjoittanut Jouko Pukkila. Salon Seudun Kehittämiskeskus 2003. Opaskirjassa esitellään ajo-ohjeiden kera 86 retkeilykohdetta Salon seudulla, mukana myös Somero.
 • Yllätysten, vastakohtien ja ihmisten Uskelanjoki. Lasse Kylänpää 2002. ISBN: 9529150679
 • Graniittikalliolta rahkasuolle - geologisesti merkittävät kallio- ja maaperäkohteet Varsinais-Suomessa. Glückert, Gunnar ja Tittonen, Jouni. Varsinais-Suomen liitto 1999. ISBN 951-9054-27-8
 • Tie vie. Toimittaja Lasse Kylänpään kuvateos E18-moottoritien rakentamisesta. Gummerus Kirjapaino Oy 2008. ISBN 978-952-5652-39-0. Myynti: kirjakaupat
 • Kalliomäkien katveessa - Salon seudun luonto. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 1984. Usean asiantuntijan artikkeleista koottu pieni taskukokoinen teos Salon seudun luonnosta. Vaikka onkin jo vanha, ovat monet sen tiedot säilyneet ennallaan. Muutamia kappaleita jäljellä, kysy Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry Eija Hagelberg 0440 609 526
 • Mikkoholman lehmuksista Vaisakon tammiin - Salon seudun lehtoja ja jaloja lehtipuita. Toim. Juha Raisio ja Antti Nyman. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry. 2003. ISBN: 952-91-6232-4. Tiedustelut: Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry Eija Hagelberg 0440 609 526
 • Salon seudun luontokohdeinventointi. Koivukari, Annukka / Varsinais-Suomen liitto 2000.

Lounais-Suomen ympäristökeskus, nyk. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt useita julkaisuja Salon alueen luonnosta:

 • v. 2002 Halikon Raiviston lehdon kasviston muutokset 70 vuoden aikana
 • v. 2002 Tutkimus Rekijokilaakson hyönteisistä ja hämähäkkieläimistä
 • v. 2002 Omenajärven linnustoselvitys 2001
 • v. 2002 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Halikonjokilaakso
 • v. 2003 Pengertien vaikutukset veden vaihtuvuuteen - Särkisalon siltahankkeen taustaselvitys
 • v. 2003 Laukanlahden ja Saarenjärven kasvillisuus ja luontotyypit
 • v. 2005 Salon seudun lehtojen kasvimuutokset 70 vuoden ajanjaksolla
 • v. 2005 Hiidentien maisemanhoitosuunnitelma
 • v. 2006 Maatalousalueiden kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, Kisko
 • v. 2006 Halikonjoen luonnonhoidon suunnitelma
 • v. 2007 Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Perniö
 • v. 2007 Laukanlahti - Ruovikkoalueen ja lähiympäristön hoidon ja käytön yleissuunnitelma
 • v. 2008 Etelä-Suomen ruovikkostrategia - esimerkkeinä Halikonlahti ja Turun kaupungin rannikkoalueet
 • v. 2014 Viurilanlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu
Halikon virastotalo
Hornintie 2-4, Halikko
PL 77, 24101 Salo
02 7781 (vaihde)