Hyyppäränharju, Kultalähde ja Särämäki

Kiikalan, Suomusjärven, Someron ja Nummi-Pusulan alueelle sijoittuva laaja ja ainutlaatuinen Hyyppärän harjualue on erinomainen retkeilykohde. Hyyppärän harju kuuluu myös Natura 2000-verkostoon. Natura-alueen pinta-ala on 2468 hehtaaria.

Harjualue on luonnoltaan hyvin monipuolinen. Siellä on harjuja, soita, lähteitä, lampia, järviä, raviineja, puroja ja kallioita. Humusjärvien ja lampien rannat ovat usein soistuneet. Harjualue on kolmannen Salpausselän reuna-aluetta, jossa on jääkauden sulamisvaiheen aikaisia muodostumia, kuten selänteitä, kumpuja, moreeniharjanteita, tasaisia deltoja ja kallioalueita. Jyrkät, lämpimät harjurinteet ovat monipuolisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymispaikkoja.

Hyyppärältä löytyy myös Varsinais-Suomen korkein kohta: Särämäki, jonka huippu on 164 merenpinnan yläpuolella. Särämäki on pitkä, jyrkänteinen kalliojakso, jonka kasvillisuus on melko monipuolista ja edustavaa. Jyrkänteiden edustalla on kuivaa lehtoa ja kaakkoisjyrkänteen alla varjoisaa lehmuslehtoa. Särämäen lakiosat eivät ole missään vaiheessa olleet jääkauden jälkeisten merivaiheiden merenpinnan alapuolella. Tällaiset ns. supra-akvaattiset alueet ovat etenkin Lounais-Suomessa hyvin harvinaisia.

Harjualueella sijaitsee yksi Etelä-Suomen merkittävimmistä lähteistä, Kultalähde. Se on joitakin satoja neliömetrejä laaja, noin 2-3 metriä syvä ja kirkasvetinen. Lähteestä alkunsa saava vuolas puro on noin kilometrin matkalta täysin luonnontilainen. Perimätiedon mukaan lähde on ollut uhrilähde.

Kultalähteelle johtaa Oinasjärventieltä opastettu polku Hyyppärän harjualueen yli.

Ajo-ohje: Kiikalan keskustasta ajetaan Suomusjärvelle vievää tietä runsaat neljä kilometriä ja käännytään itään Oinasjärven suuntaan menevälle tielle (lentokentän suunta). Noin 4 km:n jälkeen on Kultalähteelle menevä polku tien vasemmalla puolella (länsipuolella). Huomaa, että kirkonkylässä on samanniminen ravintola, jonne on viitoitus päätieltä.

hyyppara_lampi.jpg
Hyyppärällä on runsaasti karuja erämaalampia ja pieniä järviä. Kuva Eija Hagelberg

ketonoidanlukko.jpg
Hiekkaisilla tienvarsilla voi tavata erikoisia kasveja, kuten tässä ketonoidanlukko. Kuva Eija Hagelberg

valk_kangasajuruoho.jpg
Hyyppärän hiekkamailla kasvaa harvinaista kangasajuruohon valkoista muotoa. Kuva Eija Hagelberg