Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristönsuojelu
Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määritellyille ympäristöön vaikuttaville toiminnoille luvan tai tekemään niistä ilmoituksen viranomaiselle. Ympäristölainsäädännön mukaisia lupia ja ilmoituksia käsitteleviä viranomaisia Salon alueella ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta. Myönnetyssä luvassa tai ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle asettaa ehtoja esimerkiksi ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu
Halikon virastotalo
Hornintie 2-4, Halikko
PL 77, 24101 Salo
02 7781 (vaihde)