Lannan varastointi patterissa

Työteknisistä ja hygieenisistä syistä kuivikelantaa voidaan olosuhteiden niin vaatiessa varastoida muualla kuin kotieläinsuojien yhteydessä olevassa lantalassa. Tällaisessa ns. lannan kaukovarastoinnissa varastoinnin tulee tapahtua asianmukaisessa lantavarastossa tai nitraattiasetuksen liitteen ohjeiden mukaisesti tehdyissä peitetyissä lantapattereissa. Vesien pilaantumisvaaraa ei saa aiheutua.

Lannan luovuttaja tekee patteroinnista ilmoituksen sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jossa patterointi tapahtuu. Ilmoitus tulisi antaa tiedoksi eläinsuojan valvontaviranomaiselle.

Ilmoitus tulee antaa vähintään kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Patteri voidaan perustaa joko kevättalvella saman kevään levitystä varten tai syksyllä, jolloin lanta levitetään viimeistään seuraavan vuoden keväänä peltoon. Lannan ylivuotista tai kesällä tapahtuvaa patterointia ei hyväksytä.

Lannan patterointia ei ole lannan ajaminen kasoihin lannan levittämisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi, jos lantaa varastoidaan pellolla korkeintaan kaksi viikkoa. Työtekninen syy on esimerkiksi kelirikko ja hygieeninen syy lannan sisältämä taudinaiheuttaja, kuten salmonella, yersinia tai listeria.

Merkittäviä lantamääriä ei voida patteroida säännöllisesti pelkästään työtehokkuuteen vedoten, vaan tällöin on harkittava esimerkiksi etälantalan rakentamista.

Lehmät laitumella.jpg
Lehmät laitumella. Kuva Lasse Kylänpää

Yhteystiedot


ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801

Lomakkeet ja ohjeet