Rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta ovat korvanneet ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta 1.6.2010 alkaen. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat.

Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Yhteystiedot

Energiantuotantolaitokset ja jakeluasemat
ympäristöinsinööri Riitta Saari
02 778 7803

Asfalttiasemat
ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa
02 778 7806

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa