Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen lupa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristöluvanvaraisista toiminnoista säädetään ympäristösuojelulain 27 §:ssä. Myös vähäisempään toimintaan on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Teollisuus pieni.jpg
Kuva Kalevi Lehto

Yhteystiedot

Maa-ainesten ottoon liittyvät ympäristöluvat
ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa
02 778 7806

ympäristönsuojelutarkastaja
Anne Kari-Nummi
02 778 7802

Eläinsuojat
ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo
02 778 7801

Teollisuus, yritykset
ympäristöinsinööri Riitta Saari
02 778 7803

Lomakkeet ja ohjeet

Miten ympäristölupaa haetaan?
Ympäristölupahakemuslomake ja täyttöohje