Vesi

Pienet järvet ja kulttuurimaisemaa halkovat joet ovat tyypillisiä salonseutulaisia vesistöjä. Alueen kymmenien järvien tilasta on tehty selvityksiä, jotka mm. tähtäävät asukkaiden aktivoimiseen järvien hoidossa. Salon merellisyys luo asuin- ja virkistysmahdollisuuksia asukkaille ja matkailijoille sekä mahdollisuuksia yrittäjille.

Salon kaupungin alueella on runsaasti pohjavesiesiintymiä. Tärkeimmät niistä rajoittuvat kolmannen Salpausselän reunamuodostumaan ja siihen liittyviin harjumuodostelmiin. Salo käyttää vedenhankinnassaan ainoastaan pohjavettä. Pohjaveden laatu voidaan turvata hyvällä maankäytön suunnittelulla sekä pohjavesialueiden suojelulla.

Halikko Purhamäenkoski.jpg
Purhamäenkoski Halikko. Kuva Jouni Tittonen

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelu
Halikon virastotalo
Hornintie 2-4, Halikko
PL 77, 24101 Salo
02 7781 (vaihde)

Ajankohtaista

Roskaamisilmoituksen voi tehdä nyt verkossa.

Keskitettyä asiakaspalvelua ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa
Yleisneuvontatason asiakaspalvelua vesilain valvontaa ja vesihuoltoa sekä yleisneuvontaa koskevat puhelut Ympäristöasioiden asiakaspalveluun maanantaista perjantaihin klo 9-16