Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätaloustoimenpiteet aiheuttavat kuormitusta alapuolisiin vesistöihin ja voivat lisätä myös ravinteiden huuhtoutumista pohjaveteen. Valumavesien määrään ja laatuun ja sitä kautta vesistökuormitukseen vaikuttavia metsätalouden toimenpiteitä ovat uudis- ja kunnostusojitukset, hakkuut sekä metsämaan muokkaukset kuten mätästykset ja auraukset. Näiden lisäksi lannoitus lisää valumavesien ravinnepitoisuuksia. Myös metsäteiden rakentaminen voi aiheuttaa kuormitusta vesistöön.

Rehevä rantametsä Vuohensaarentie.JPG
Rehevää rantametsää Vuohensaarentiellä. Kuva Jouni Tittonen

Yhteystiedot


ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801