Pohjavesien suojelu

Pohjavesiä koskee pohjavesien muuttamis- ja pilaamiskielto. Ympäristönsuojelu valvoo näiden kieltojen noudattamista. Ympäristönsuojelu edistää pohjavesien suojelua mm. ohjaamalla pohjavesiriskejä aiheuttavat uudet toiminnot ja laitokset pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueilla sijaitsevien olemassa olevien laitosten toimintaa myös valvotaan tarkemmin.

Pohjavesialueet Salon alueella

Yhteystiedot

ympäristönsuojelutarkastaja
Hillevi Lehto 02 778 7805