Vesistöön rakentaminen

Ympäristönsuojeluyksikkö yhdessä alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa valvoo vesistörakentamista mm. ruoppauksia, rannan täyttöjä ja ojituksia. Lisätietoa vesirakennustyöstä ja ruoppauksesta löydät kohdasta Ympäristö ja luonto - Vesirakentaminen, ruoppaus.

Viitannummen rantaniittyä ruoppaus.jpg
Kuva Jouni Tittonen

Yhteystiedot

ympäristösihteeri
Pirjo Uusitalo 02 778 7801

ympäristöinsinööri
Sirpa Sorsa 02 778 7806