EtusivuMuuttuva Salo -case-tutkimus äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksista

Muuttuva Salo -case-tutkimus äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksista

Turun yliopiston ja Kelan tutkimusosaston yhteistyö -tutkimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia laajamittaisilla irtisanomisilla ja elinkeinorakenteen muutoksella on yksilö- ja aluetasolla Salossa. Tutkimuksessa seurataan yksilöiden terveyteen, toimeentuloon, hyvinvointiin, työllisyyteen sekä aluetalouteen liittyvien tekijöiden kehittymistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, miten eri palveluiden ja etuuksien käyttö kehittyy Salossa. Tutkimuksen aineisto koostuu kyselyistä, tilastoista ja rekistereistä.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin kyselyiden avulla tietoa Salon rakennemuutoksen vaikutuksista yksilöihin. Tarkastelun keskiössä ovat yksilöiden hyvinvointi, terveys ja työttömyys. Ensimmäinen kysely toteutettiin keväällä 2013. Tämän kyselyn tuloksista on julkaistu toukokuussa 2015 perustulosraportti, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta www.ty.fi/muuttuvasalo. Ensimmäinen seurantakysely toteutettiin keväällä 2015 ja nyt vuorossa on toinen seurantakyselykierros. Seurantakyselyiden yhteisraportti ilmestyy keväällä 2019. Seurantakyselyissä on mukana myös perheiden hyvinvointia kartoittava kysymyspatteristo. Lisäksi toisessa vaiheessa tarkastellaan palveluiden ja Kelan etuuksien käytön kehittymistä sekä aluetalouden muutoksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tutkimuksen kysely lähetetään vuosina 1961-1963, 1971-1973, 1981-1983 ja 1991-1993 syntyneille Salossa asuville tai sieltä pois muuttaneille henkilöille. Hankkeesta vastaavat tutkijat VTT Minna Ylikännö Kelan tutkimusosastolta ja Sari Kehusmaa THL:ta.

Tutkimukseen liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi lähettää osoitteeseen

Julkaistu: 7.9.2018 11:56

Takaisin

Ajankohtaista