EtusivuEduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antaman huomautuksen käsittely kaupungin toimielimissä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antaman huomautuksen käsittely kaupungin toimielimissä

Salon kaupunki sai 11.1.2019 eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä kirjallisen huomautuksen. Huomautuksen taustalla on kaksi kantelua, joista toisessa oli kysymys kaupunginhallituksen tekemään päätökseen liittyvien tietopyyntöjen laiminlyönnistä ja toisessa vahingonkorvauspäätöksen viivästymisestä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että "käsitykseni mukaan ratkaistavanani olleiden kanteluiden perusteella Salon kaupungin hallinnossa on ilmennyt huolestuttavia laiminlyöntejä ja puutteita. Olen kuitenkin arvioinut, että riittävä toimenpiteeni on antaa kaupunginhallitukselle ja apulaiskaupunginjohtajalle huomautus todetuista lainvastaisuuksista ja saattaa päätökseni kaupunginvaltuuston tietoon".

Koska päätöksessä mainitaan kaupunginhallituksen ja apulaiskaupunginjohtajan lisäksi myös kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja kaupunginlakimies, kaupunki katsoi tarpeelliseksi pyytää Kuntaliiton lausuntoa esteellisyydestä kanteluasian käsittelystä toimielimissä.

Kuntaliiton lakimiehen tulkinnan mukaan kaikki päätöksessä mainitut tahot ovat jäävejä asian käsittelyssä kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi lähettää huomautuksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kun asia tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn, jäävejä ovat kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja päätöksessä mainitut viranhaltijat.

Koska kaupunginhallitus on myös esteellinen käsittelemään mahdollisia henkilöstöhallinnollisia seuraamuksia, tulee tarpeen vaatiessa tätä varten asettaa tilapäinen valiokunta. Kaupunginhallitus on esteellinen ehdottamaan tilapäisen valiokunnan asettamista, joten asia voi tulla vireille valtuutettujen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus lähettää eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen huomautuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi 12.2.2019 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunginvaltuuston kokousajankohdasta päätetään erikseen.Lisätietoja:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo, 0400 329 215, juhani.nummentalo@salo.fi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen, 044 778 2011, saija.karnisto-toivonen@salo.fi

Julkaistu: 5.2.2019 08:17

Takaisin

Ajankohtaista