EtusivuSalon asuntopoliittisen ohjelman visio ja toimenpiteet – ohjelmaluonnos avoinna kommenteille

Salon asuntopoliittisen ohjelman visio ja toimenpiteet – ohjelmaluonnos avoinna kommenteille

Salon kaupungin asuntopolitiikka toteuttaa kaupungin strategiaa erityisesti elinkeinopoliittisten ja asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden osalta. Kaupungin vetovoima syntyy kiinnostavien työpaikkojen ohella monipuolisesta, edullisesta ja laadultaan hyvästä asuntotarjonnasta. Alueen arvostusta kasvattaa lisäksi arjen sujuvuus, esteettömyys, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys.

Asuntopoliittinen ohjelma on valmisteltu työryhmässä vuoden 2018 aikana. Asuntopoliittisessa ohjelmassa on tarkasteltu asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin edellytyksiä asuntopolitiikan toteuttamiselle tulevaisuudessa sekä laadittu asuntopoliittiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset vuoteen 2030 asti. Salon kaupungin asuntopoliittisena visiona on, että kaupungin kaikille asukkaille olisi tarjolla heidän elämäntilanteeseensa sopiva asunto sekä viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. Visio tukee Salon kaupungin strategista tavoitetta suunnata alueen voimavarat kaupungin elinvoiman palauttamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja väestön kasvuun sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn edistämiseen.

Ohjelmaluonnos on kommentoitavana Otakantaa.fi -palvelussa 18.2.-8.3.2019. Ohjelmaluonnos etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuussa ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon.

Tutustu ohjelmaluonnokseen ja kerro mielipiteesi. Viekö ohjelma Saloa oikeaan suuntaan? Ovatko tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset oikeita?

Siirry Otankantaa.fi -palveluun

Asuntopoliittinen ohjelmaluonnos 18.2.2019

Julkaistu: 18.2.2019 12:29

Takaisin

Ajankohtaista