EtusivuEduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätösten käsittely tilapäisessä valiokunnassa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätösten käsittely tilapäisessä valiokunnassa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi 11.1.2019 kirjallisen huomautuksen Salon kaupunginhallitukselle ja apulaiskaupunginjohtajalle. Huomautuksen taustalla on kaksi kantelua, joista toisessa oli kysymys kaupunginhallituksen tekemään päätökseen liittyvien tietopyyntöjen laiminlyönnistä ja toisessa vahingonkorvauspäätöksen viivästymisestä.

Asian johdosta kaupunginvaltuusto nimesi 18.2.2019 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa tilapäisen valiokunnan

  1. käyttämään työnantajalle kuuluvaa puhevaltaa ja arvioimaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätösten merkitystä kuntalain 35 § 2 momentissa säädetyllä tavalla
  2. huolehtimaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksissä mainittujen tahojen kuulemisesta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että valiokunnalla on toimivalta työnantajan edustajana arvioida mahdollisia työ- ja virkamiesoikeudellisia seuraamuksia eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksistä johtuen. Tilapäisen valiokunnan tulee saattaa päätöksensä/toimenpiteensä kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Tilapäinen valiokunta on aloittanut toimintansa 6.3.2019. Ensimmäisessä kokouksessaan se päätti alustavasta aikataulustaan. Kokouksia pidetään ainakin viisi, joista yksi on kuulemiskokous, mutta tarvittaessa kokouksia pidetään useampia. Valiokunta kuulee ainakin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksissä mainittuja viranhaltijoita. Valiokunnan tavoitteena on saada työnsä valmiiksi ripeästi ja se arvioi saavansa valtuuston antaman toimeksiannon päätökseen viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Tilapäinen valiokunta käyttää asiantuntija-apunaan Suomen Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien lakimiehiä. Valiokunnan kokousasiakirjat tulevat julkisiksi, kun valiokunnan työ on saatu valmiiksi.

Lisätietoja:
Juhani Nummentalo, tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja, 0400 329 215, juhani.nummentalo@salo.fi

Julkaistu: 8.3.2019 12:42

Takaisin

Ajankohtaista