EtusivuOvatko läheisesi mielenterveyden haasteet osa arkeasi? - Osallistu hyvinvointitutkimukseen

Ovatko läheisesi mielenterveyden haasteet osa arkeasi? - Osallistu hyvinvointitutkimukseen

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry toteuttaa valtakunnallisen mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimuksen. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ihmiset, joiden perheenjäsenellä tai muulla läheisellä ihmisellä on mielenterveyden haasteita. Tutkimuksessa selvitetään omaisten kokemuksia osallisuudesta, leimaantumisesta, työn ja omaistilanteen yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnista.

Vastaajien vastaukset ovat luottamuksellisia. Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä, johon vastataan nimettömänä.

Vastaa kyselyyn osoitteesta: www.finfami.fi/hyvinvointitutkimus

Kyselyyn voi vastata 31.12.2019 asti.

Tutkimus tehdään osana valtakunnallista Recovery - toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanketta.

Lisätiedot:
Minna Kallunki/FinFami ry, tai p. 045 800 4903

Julkaistu: 22.11.2019 09:38

Takaisin

Ajankohtaista