EtusivuKaupungistumisella on Suomessa monet kasvot

Kaupungistumisella on Suomessa monet kasvot

Kaupungistuminen ei ole ainoastaan suurkaupunkeihin liittyvä ilmiö. Salo on mukana seutukaupunkiverkostossa, joka on juuri julkaissut seutukaupunkien kaupungistumista koskevan selvityksen. Ilmiötä on tutkittu niin kunnan sisäisen muuttoliikkeen, kuntien välisen muuton kuin maahanmuuton näkökulmista.

Pieni kaupungistuminen -selvitys tarkastelee kaikkia 56 seutukaupunkia sekä yhtenä ryhmänä että yksittäisinä kaupunkeina. Paikkatietoperustaisella tarkastelulla on saatu esille paremmin se, miten kaupungin sisäinen muuttoliike näyttäytyy. Monipuolisemman ja alueiden sisäisen tarkastelun tuloksena ei ole vain taantuvia alueita ja kasvavia suurkaupunkeja. Kun tarkastelu siirtyy neliökilometrin tarkkuuteen, päästään lähemmäs monisävyisempää totuutta.

Selvityksessä muun muassa havaittiin, että seutukaupunkien keskustaajamien väestönkehitys on ollut 2010-luvulla seutukaupunkien muita alueita vahvempaa. Keskustaajamien muita alueita vahvempi väestökehitys nojaa sisäisten muuttovoittojen lisäksi maahanmuuttoon. Sisäistä muuttovoittoa synty esimerkiksi ikääntyneen väestön muuttaessa lähemmäs palveluita. Seutukaupungeissa merkittävä osa kansainvälisestä muuttoliikkeestä siirtyy edelleen maan sisäisessä muuttoliikkeessä suuremmille kaupunkiseuduille.

Selvityksen avulla seutukaupungit haluavat herättää keskustelua siitä, mitä pieni kaupungistuminen tarkoittaa esimerkiksi maankäytön ja liikenteen kysymyksissä sekä asuntorakentamisessa.

Selvitykseen liittyvä tiedote ja koko selvitys on luettavissa Kuntaliiton sivuilla. Salon kaupunkikohtaiset tiedot löytyvät kohdasta Etelä-Suomen ja Uudenmaan suuralueiden tarkastelu.

Julkaistu: 12.6.2020 10:34

Takaisin

Ajankohtaista