EtusivuIdeoita Salon keskustan kehittämiseen asukastyöpajoista

Ideoita Salon keskustan kehittämiseen asukastyöpajoista

Turun yliopisto järjestää yhdessä Salon kaupungin kanssa kaksi kahden tunnin mittaista työpajaa, joissa asukkailla on mahdollisuus keskustella keskustan kehittämisestä ja ideoida yhdessä. Nousseita ideoita, ehdotuksia ja palautetta käytetään Salon keskustan kehittämisessä viihtyisäksi oleskelu- ja asuinympäristöksi.

Tilaisuudet järjestetään Salon kauppakeskus Plazan 2. kerroksessa tiistaina 8.9. ja torstaina 10.9. klo 17.00-19.00 ja ne on tarkoitettu kaikenikäisille Salon asukkaille. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen työpajoista. Mukaan toivotaan monipuolisesti osallistujia.

Työpajoihin ilmoittaudutaan etukäteen osoitteessa webropol.com/s/salonkeskusta tai puhelimitse arkisin klo 12-17 numeroon 050 341 4233, jotta työpajat voidaan järjestää turvallisesti koronatilanteen huomioiden. Työpajoissa huomioidaan turvavälit ja käsihygienia sekä tarjotaan tarvittaessa osallistujille kasvomaskeja. Koronatilanteen muuttuessa tilaisuudet järjestetään tarvittaessa verkkotyöpajana ja tästä tiedotetaan erikseen ilmoittautuneille.

Turun yliopisto ja Salon kaupunki käynnistivät maaliskuun alussa yhteisen Salon kaupunkikeskustan kehittämisprojektin osana kaupungin ja yliopiston yhteistyötä. Projektilla halutaan lisätä ymmärrystä pienen- ja keskikokoisen kaupungin tulevaisuuden keskusta-asumisesta ja kohderyhmistä, asukkaiden viihtyvyyteen ja kaupungin elinvoimaan vaikuttavista tekijöistä. Projektissa laaditaan visio ja tiekartta Salon kaupunkikeskustalle vuoteen 2030.

Projektissa keskustan elävyyttä katsotaan erityisesti liikkumisen ja saavutettavuuden, kaupunkielämän ja rakennetun tilan, urheilun, kulttuurin sekä yritystoiminnan houkuttelevuuden näkökulmista.

Salon kaupunki ja Turun yliopisto ovat jo vuodesta 2013 tehnyt suunnitelmallista yhteistyötä Saloa ja alueen yrityksiä hyödyttävän tutkimuksen, kehityksen ja koulutuksen parissa. Vuoden loppuun kestävässä projektissa hyödynnetään yliopiston kaupunkitutkimuksen tietoa sekä osallistavan kehittämisen menetelmiä. Tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa pienten- ja keskisuurten kaupunkien näkökulmasta kaupunkitutkimukseen sekä löytää uusia työtapoja alueiden kehittämiseen.


Lisätietoja

Projektitutkija Olli Jakonen, Turun ylipisto,oliljak@utu.fi, 050 341 4233

Erityisasiantuntija Riikka Nurmi, Salon kaupunki, riikka.nurmi@salo.fi, 044 778 7708

Kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen, Salon kaupunki,tarja.pennanen@salo.fi, 02 778 5101

Julkaistu: 26.8.2020 08:40

Takaisin

Ajankohtaista