EtusivuAjankohtaistaSalon kaupunki avaa ovia salolaisille yrityksille Kiinan markkinoilla

Salon kaupunki avaa ovia salolaisille yrityksille Kiinan markkinoilla

Salon kaupungilla on Kiinassa kaksi ystävyyskaupunkia, Qingdao ja Wuhan, ja yhteistyön painopisteenä näiden kaupunkien kanssa on ollut elinkeinoelämän kehittäminen. Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna tiedusteli viime kesänä salolaisilta yrityksiltä, olisiko näillä tarvetta ja mielenkiintoa käyttää Salon kaupungin Kiina-kontakteja oman Kiina-yhteistyöhönsä edistämiseen. Kymmenkunta salolaista yritystä ilmaisi kiinnostuksensa ja Innan johdolla alettiin valmistella businessvaltuuskunnan matkaa sekä Wuhaniin että Qingdaoon.

"Kiinassa kaupunginjohtajilla on paljon vaikutusvaltaa myös yrityselämässä ja heidän käytössään oleva verkosto on valtava. Kiinalaisessa kulttuurissa henkilökohtaisten suhteiden ja viranomaistuen merkitys liike-elämässä on hyvin suuri ja kiinalaiset kaupungit suhtatuvat vakavasti ystävyyskaupunkien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä haluavat siitä konkreettisia tuloksia. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten on vaikea yrittää Kiinan markkinoille yksin ja siten virallisen ystävyysyhteistyön tuoma tuki on heille merkittävä apu", luonnehtii Inna vierailun taustoja.

Vierailu toteutettiin 18. - 23.11.2018 siten, että molemmissa kaupungeissa oli varattu kaksi päivää niin kutsutuille matchmaking-tilaisuuksille ja yrityksille erikseen räätälöidyille tapaamisille. Mukana olleet salolaiset yritykset olivat Cencorp Automation Oy, Konepaja-Heinä Oy, IT-Line Oy, SATEL Oy, Arvo Piiroinen Oy, HealthFOX Ltd, Areva Solar Oy sekä Salo IoT Campus. Yritykset vastasivat itse matkan kaikista kustannuksista.

"IT-Line on kiinnostunut löytämään kanavan, jota kautta voisi olla läsnä Kiinassa. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten paljon tällä matkalla on saanut uutta tietoa ja oppia siitä, miten Kiinassa toimitaan. Osallistuminen kaupungin vetämään valtuuskuntaan on hieno yritys edesauttaa salolaisia yrityksiä heidän pyrkiessään Kiinan markkinoille. Tämä ensimmäinen vierailu ei meidän yrityksellemme välttämättä tuo suoranaisia businessmahdollisuuksia, mutta siemen on kylvetty ja tästä on hyvä jatkaa.", summaa matkan antia IT-Line Oy:n toimitusjohtaja Hannu Karlsson.

Varatoimitusjohtaja Pasi Aaltonen Arvo Piiroinen Oy:stä puolestaan kertoo: "Yrityksemme haluaa päästä Kiinan markkinoille, kohderyhmänä etenkin jääkiekko- ja monitoimiareenat. Me etsimme Kiinasta projektien lisäksi yhteistyökumppania. Tällä matkalla saimme muutaman todella hyvän kontaktin, joiden kanssa työ jatkuu välittömästi. Matka on ollut hyvä osoitus siitä, miten kaupunkien korkeiden virkamiesten kontaktit ja vaikutuskanavat ovat tarvittaessa salolaisten yritysten käytössä."

Toimitusjohtaja Ilkka Heinä Konepaja-Heinä Oy:stä toteaa: "Olen varma siitä, että itse en olisi pystynyt järjestämään tällaisia tapaamisia, joissa olen täällä saanut olla mukana. Wuhanissa pääsin todella hyvään tapaamiseen, josta varmasti poikii jotain tulevaisuudessa. Lisäksi on hienoa, että Salossa tehdään tällaista työtä, en ole kuullut, että muissa kaupungeissa olisi vastaavaa toimintaa. Yksi matkan hyvistä puolista on ollut myös se, että on oppinut tuntemaan salolaisia yritysten edustajia ja ehtinyt keskustelemaan heidän kanssaan."

Kaupunginjohtaja Lauri Inna esitteli lisäksi virallisissa kaupungin tapaamisissa salolaisten yritysten osaamista, joka saattaa poikia lisää kontakteja vierailun jälkeen. Kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssaloa matkalla edusti yritysasiamies Jouko Urmas, joka allekirjoitti yhteistyösopimuksen Wuhanin kaupungin investointiosaston kanssa.

Matkan aikana edistettiin myös koulutusvientiä. Kaupunginjohtaja Lauri Inna piti Wuhanissa yhteistyöyliopistossa luennon, jonka yhteydessä satapäinen opiskelijayleisö sai tietoa opiskelumahdollisuuksista Salossa. Salon kaupunki tarjoaa kiinalaisille opiskelijaryhmille mahdollisuuden suorittaa AMK- tai yliopistotutkinnon Salossa IoT Campuksella. Opintojen sisällöstä vastaavat Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.


Lisätietoja: Terhikki Lehtonen, kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija, Salon kaupunki, terhikki.lehtonen@salo.fi, 044 778 2050

Julkaistu: 29.11.2018 10:17

Takaisin