EtusivuAjankohtaistaYksilölliset polut kotoutumiskoulutuksesta koulutukseen ja työelämään

Yksilölliset polut kotoutumiskoulutuksesta koulutukseen ja työelämään

Salon kaupunki on ollut osatoteuttajana KOTOTAKUU - kaikki jatkoon ESR-hankkeessa, jonka koordinoijana on ollut Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Hankkeen toiminta-aika oli 1.10.2016-31.3.2019.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jossa jokaisella kotoutumiskoulutuksen päättävällä maahanmuuttajalla on tiedossa jatkopolku. Jatkopolku voi olla työpaikka, oman yrityksen perustaminen, koulutuspaikka tai jokin muu vaihtoehto, jossa jatkaa joko ammatin opiskelua, suomen kielen oppimista, työllisyysvalmiuksien vahvistamista tai muuten yhteiskunnan toimintaan osallistumista esim. vapaaehtoistyössä.

Hankkeella on ollut asiakkaita noin 120 ja heistä suurin osa on suunnannut koulutukseen. Hankkeen merkittävimpiä toimenpiteitä on ollut asiakkaille tarjottava yksilöllinen tuki ja ohjaus, jota on toteutettu niin kasvotusten kuin eri viestintäkanavia hyväksi käyttäen. Viikoittaisia ohjauspäivystyksiä pidettiin niin Taitajankatu 2:ssa kuin työnhakijoiden palvelupiste Voimala 2.0:ssa. Voimalaa haluttiin muutoinkin tehdä hankkeessa tutuksi, sillä hankkeen päättyessä maahanmuuttaja-asiakkaat saavat neuvontaa Voimalasta.

Maahanmuuttajien työllistymistä tuettiin hankkeessa paitsi ohjaamalla heidän työnhakuaan, myös madaltamalla työnantajien kynnystä palkata maahanmuuttaja. Erityisesti työnantajatahon käyttöön hankkeessa luotiin Monikulttuurinen perehdytysopas, joka helpottaa ottamaan erilaiset kulttuurit huomioon työpaikalla. Hankkeessa luotiin myös tehtäväkohtaisia perehdytysmateriaaleja helpottamaan uuden työntekijän perehdyttämistä. Maahanmuuttaja-asiakkaille hankkeessa tehtiin Työelämän pelisäännöt -opas, jossa kuvataan suomalaisen työelämän käytäntöjä ja vaatimuksia. Yrittäjäksi ryhtymistä hankkeessa on tuettu luomalla yhteistyössä Yrityssalon kanssa selkokielinen yrittäjän opas. Opas jää Yrityssalon käyttöön niin sähköisenä kuin painettuna versiona.

Vapaaehtoistyön polkua vahvistettiin Avustajakeskuksen ja Paukkulakodin kanssa yhteistyössä toteutetulla Tuetun vapaaehtoistoiminnan pilotilla. Pilotissa kotoutumiskoulutuksessa olleet opiskelijat pääsivät yhdessä suomalaisen tukivapaaehtoisen kanssa ulkoiluttamaan Paukkulakodin asukkaita sekä toteuttamaan heille erilaista virkistystoimintaa. Pilotti oli onnistunut ja yllätti suosiollaan, minkä vuoksi Avustajakeskus on päättänyt jatkaa toimintaa yhdessä kotoutumiskoulutuksen kanssa.

Hanke on myös ollut mukana salolaisille työnhakijoille suunnatun palvelukartan luomisessa. Palvelukarttaan on koottu tietoa mm. Salossa työnhakijoille tarjolla olevista palveluista, koulutustarjonnasta sekä harrastusmahdollisuuksista. Palvelukartassa on myös koottuna omien linkkiensä taakse palvelut maahanmuuttajille ja nuorille sekä ohjeet juuri työttömäksi jääneelle. Palvelukartta toteutetaan sähköisenä ja se tulee valmistuessaan palvelemaan niin työnhakijoita kuin heidän parissaan työskenteleviä henkilöitä. Palvelukarttaa ovat KOTOTAKUUn kanssa yhteistyössä luoneet Voitto- ja Voima-hanke, Voimala 2.0 sekä Salon kaupungin nuorisopalvelut. Palvelukartta on vielä osittain kesken, mutta Voima-hanke jatkaa sen kehittämistä vielä KOTOTAKUUn päätyttyä.

Lisätiedot:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä SSKKY | projektisuunnittelija Kaisa Järvinen | 044 770 4581 |

Salon kaupunki | erityisasiantuntija, kansainväliset asiat, Terhikki Lehtonen | 044 778 2050 |

Julkaistu: 5.4.2019 08:50

Takaisin