EtusivuAjankohtaistaÄlyliikennepalveluilla uusia ratkaisuja juniorien ja seniorien arjen sujuvoittamiseen

Älyliikennepalveluilla uusia ratkaisuja juniorien ja seniorien arjen sujuvoittamiseen

Suomi on harvaan asuttu maa. Kaupunkien maantieteellinen laajuus ja väestöntiheyden pienuus aiheuttavat julkisen sektorin palveluverkon toimivuudelle haasteita eri puolilla Suomea. Salo, kuten monet muutkin kaupungit, on samojen haasteiden edessä ja ratkaisuja haetaan ennakkoluulottomilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla ja palvelumalleilla.

Salon kaupunki on käynnistänyt älykaupunkihankkeen, jossa tähdätään seniorien ja juniorien elämänlaadun parantamiseen joukkoliikennettä ja liikenteen palveluketjuja kehittämällä. Liikennepalveluita uudistetaan vastaamaan paremmin muuttuvia palvelutarpeita.

"Kehitämme kuljetus- ja palveluverkkoa joustavammaksi, kattavammaksi ja tehokkaammaksi yhdistelemällä eri toimintoja. Esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä yksityisten liikennepalvelutarjoajien kanssa pystymme lisäämään liikennepalvelutarjontaa ja parantamaan palvelun laatua ja oikea-aikaisuutta", kertoo johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola Salon kaupungilta.

Kehityshankkeen kohderyhmillä, nuorilla ja ikäihmisillä, on keskenään hyvin samankaltaisia liikennepalveluihin liittyviä haasteita, joita nykyisellä liikennejärjestelymallilla ei pystytä ratkaisemaan. Liikkuminen esimerkiksi kodin ja koulun, vapaa-ajan toimintojen ja erilaisten asiointipalveluiden välillä on hankalaa johtuen muun muassa pitkistä välimatkoista. Oikeiden kehityskohteiden varmistamiseksi loppukäyttäjiä osallistetaan hankkeen suunnitteluun jo alkuvaiheessa.

Hankintamenettelyksi on valittu yhteiskehittämisen mahdollistava innovaatiokumppanuusmenettely. "Tavoitteena on yhteiskehittämishankinnan myötä saada käyttöömme kaupungin ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöity palvelumalli ja samalla tarjota valittaville yrityksille kokeilualusta tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Innovaatiokumppanit pääsevät kehittämään uusia ratkaisuja ja palvelumalleja yhteistyössä kaupungin ja loppukäyttäjien kanssa ja saavat kehittämistyöstä tärkeän referenssin", kuvailee Salon kaupungin erityisasiantuntija Peter Nisula hankkeen hyötyjä.

Kuljetus- ja palveluverkkojen yhdistelemiseksi ja ketjuttamiseksi hankkeessa pilotoidaan ja hankitaan alustaratkaisu ja sen hyödyntämisen edellyttämää kuljetuspalveluiden ja asiakastietojen digitalisointia ja standardisointia. "Suorien liiketoimintavaikutusten lisäksi myös välilliset vaikutukset ovat merkittävät. Kehitettävät alusta- ja rajapintaratkaisut mahdollistavat palveluista syntyvän datan hyödyntämisen, mikä synnyttää edelleen uutta liiketoimintaa", kuvailee johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.


LISÄTIETOJA HANKKEESTA JA RAHOITUKSESTA

Salon kaupunki, erityisasiantuntija Peter Nisula p. 044-778 7710 tai peter.nisula@salo.fi
Business Finland, johtava asiantuntija Piia Moilanen p. 029-505 5748 tai piia.moilanen@businessfinland.fi


Lue lisää hankkeesta Salon kaupungin verkkosivuilta ja Business Finlandin Smart Mobílity -ohjelmasta.

Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.

Julkaistu: 8.1.2020 11:06

Takaisin