EtusivuAjankohtaistaSalon kaupungin tilannetiedote koronavirukseen liittyen

Salon kaupungin tilannetiedote koronavirukseen liittyen

Yksinyrittäjille tukea kuntien kautta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua. Lisätietoja TEM:n sivuilta: Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa

1 - 5 henkilöä työllistäville yrityksille tukea ELY-keskusten kautta

ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) -keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. Haku alkaa 31.3.. Lisätietoja ELY-keskusten verkkosivuilla.

Varsinais-Suomen liitolta tukea epidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen

Varsinais-Suomen liiton kautta on mahdollisuus hakea kansallista "Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen" -määrärahaa, joka on tällä hakukierroksella päätetty käyttää ensisijaisesti koronavirusepidemian aiheuttamien, alueen kehitykselle haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Varsinais-Suomen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Haku päättyy perjantaina 17.4.2020 klo 15.00. Lisätietoja Varsinais-Suomen liiton sivuilta.

Henkilöstön suojautuminen

Salon kaupunki noudattaa henkilöstönsä suojautumisessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ohjeita.

Edunvalvontatoimisto palvelee etänä ja ajanvarauksella

Myös edunvalvontatoimisto on suljettu ainakin 13.4.2020 asti. Tapaamisia pyritään välttämään ja asiointi hoidetaan ensisijaisesti muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Välttämättömät tapaamiset sovitaan hyvissä ajoin etukäteen varaamalla aika.
Edunvalvonnan yhteinen sähköposti on ja muut yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.salo.fi/edunvalvonta.

Edunvalvonnalle osoitetun postin voi jättää toimiston ulkopuolella olevaan lukittuun postilaatikkoon.

Lomituspalvelujen toimisto palvelee etänä

Lomituspalvelujen henkilöstön tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla normaalisti. Lomituspalvelujen yhteinen sähköposti on . Kaikki sähköpostiin saapuneet viestit tulevat tiedoksi koko lomituspalvelujen henkilöstölle, kuten ennenkin. Myös toimistolle saapunut paperiposti käydään läpi päivittäin.

Lomituspalvelujen muut yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.salo.fi/lomituspalvelut

Julkaistu: 30.3.2020 15:57

Takaisin