Jätehuolto ja vastuualueet

Jätehuollon tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä. Kunnilla on vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. Kunnan lakisääteiset jätehuollon järjestämistehtävät voidaan jakaa jätehuoltolautakunnalle kuuluviin viranomaistehtäviin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämiin palvelutehtäviin. Näiden lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille kuuluvat jätehuollon valvontatehtävät. Roskaamisilmoituksella voit ilmoittaa havainnoista ympäristön roskaamisesta.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätehuollon toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Se vastaa kaikesta Salon kaupungin alueella asumisessa ja julkisissa palveluissa syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä käytännön kysymyksissä ja asioissa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Kunnan jätehuoltoviranomainen muun muassa hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisen. Jätehuoltoviranomainen hyväksyy jätetaksan ja panee maksuun jätemaksut. Lisäksi jätehuoltolautakunta päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä käsittelee jätemaksumuistutukset ja kohtuullistamispäätökset.

Salossa jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunnassa on 15 jäsentä ja se toimii Turun kaupungin organisaatiossa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on jätehuollon laillisuusvalvonta eli se seuraa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristön roskaamiskiellon ja maaperän pilaamiskiellon noudattamisen sekä jätehuollon järjestämisen valvonta. Lisäksi ympäristösuojeluviranomaisen tehtävänä on kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminnan valvonta.

Luonnos Lounais-Suomen jätetaksaksi 1.1.2019 lähtien on nähtävillä 5. - 19.11.2018

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa päivitetään jätetaksaa. Uuden taksan on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1.1.2019. Lietteen vastaanotto- ja käsittelymaksujen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan jätetaksassa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltopalveluita (mm. kotitalouksien ja julkisyhteisöjen jätteiden keräys ja käsittely). Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan liitteinä.

Luonnos jätetaksaksi Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, Paraisten, Paimion, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueille on nähtävillä Turussa Turun kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Puolalankatu 5, 2. kerros palveluaikana klo 9.00-15.00 sekä muiden kuntien ja kaupunkien virastoissa aukioloaikoina.

Luonnokseen voi tutustua myös Turun kaupungin internet-sivuilla, osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia mielipiteitä 19.11.2018 klo 15 saakka. Mielipiteet tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi.