Jätehuollon järjestäminen

Kaikki asuinkiinteistöt ja vapaa-ajan kiinteistöt on liitettävä jätteenkuljetukseen. Salossa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön haltija hankkii kiinteistölleen tarvittavat jäteastiat ja tilaa astioille tyhjennykset joltakin alueella toimivalta yrittäjältä.

Jätteet kuljetetaan kuntien yhteisen jäteyhtiön, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n vastaanottopaikkaan. Suuret jäte-erät ja isokokoiset jäte-esineet, jotka eivät mahdu kiinteistön jäteastiaan, tulee viedä suoraan Korvenmäen jätekeskukseen tai muulle Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jäteasemalle. Tietoa jätekeskuksen ja jäteasemien palveluista ja aukioloista löytyy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sivuilta.


Jätteiden lajittelu

Jätteet on lajiteltava syntypaikalla. Polttokelpoinen jäte (ent. sekajäte) on laitettava kiinteistön käytössä olevaan jäteastiaan.

Kotitalouksien hyötyjätteet (metalli, lasi, kartonki, paperi) on lajiteltava polttokelpoisesta jätteestä erikseen ja vietävä joko oman taloyhtiön keräysastioihin, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ylläpitämille hyötyjätepisteille tai suoraan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskukseen tai jäteasemille, jossa kotitalouksien hyötyjätteet otetaan vastaan maksutta.

Biojäte on kerättävä erikseen kymmenen tai useamman asunnon taloyhtiössä. Biojätteelle voi järjestää oman jäteastian ja tyhjennykset tai biojätteen voi kompostoida jätehuoltomääräyksien mukaisesti kiinteistöllä. Biojätteen kompostointi tai erilliskeräys on edellytyksenä jätehuoltomääräysten mukaiselle pidemmälle polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysvälille

Vaarallisia jätteitä ei saa laittaa muun jätteen joukkoon. Vaaralliset jätteet tulee kerätä erikseen ja viedä suoraan jätekeskukseen tai jäteasemille, jossa kotitalouksien vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy järjestää myös kiertäviä vaarallisten jätteiden keräyksiä, joista lisätietoa saa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat ovat järjestäneet sähkö- ja elektroniikkaromulle vastaanoton Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksella ja jäteasemilla. Sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erikseen tuottajien vastaanottoon. Vastaanotto on maksuton.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon järjestämisestä määrätään alueellisissa jätehuoltomääräyksissä, jotka koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä julkisia palveluita ja osin myös elinkeinojen harjoittajia. Jätehuoltomääräyksissä on määräyksiä mm. keräysvälineistä, tyhjennysväleistä, jätteen polttamisesta, kompostoinnista sekä jäteastioiden ja kompostien sijoittamisesta. Jätteet on aina kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.

Jätehuoltomääräyksistä päättää alueellinen jätehuoltoviranomainen, joka Salossa on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Jätehuoltomääräykset ovat nähtävillä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sivuilla.