Maksut

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätemaksutaksan määrää jätehuoltolautakunta. Jätelain mukaan taksan tulee vastata palvelutasoa ja kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen. Jätemaksutaksan panee maksuun jätehuoltoviranomainen eli jätehuoltolautakunta.

Jätelain 81 §:n mukaan, mikäli jätteen tuottaja pitää jätemaksua kohtuuttoman suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso sekä jätehuoltomääräyksissä mainittujen jätejakeiden omatoiminen hyödyntäminen tai käsittely kiinteistöllä.

Yksittäistapauksessa maksun perusteet voidaan määrätä taksasta riippumatta. Mikäli jätemaksu määrätään poikkeavalla tavalla tai taksasta riippumatta, on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Mikäli kiinteistö on tehnyt sopimuksen yrittäjän kanssa, maksu määräytyy yrittäjän taksoituksen mukaan.

Vuoden 2019 jätetaksa ja perusmaksutaksa löytyvät tästä.

Kohtuullistaminen

Mikäli kiinteistö on asuinkelvoton, voi kiinteistön omistaja hakea maksun poistamista.

Maksun muutoksiin tai jätelain mukaisiin kohtuuttoman suuriin tai pieniin jätemaksuihin liittyvää jätemaksun kohtuullistamista tulee hakea kirjallisesti 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli maksu katsotaan poistettavaksi, alkuperäisen maksun summa palautetaan myöhemmin laskun saajalle.

Kohtuullistamishakemukset toimitetaan jätehuoltolautakunnalle.

Poikkeukset

Kiinteistöt voivat myös sopia yhteisten keräysastioiden (kimppa-astiat) käytöstä esimerkiksi naapurin kanssa. Tästä tulee tehdä kimppa-sopimus, joka toimitetaan omalle jätehuoltoyrittäjälle.

Yrittäjä tai asukkaat voivat myös kerätä jätteitä yhteisellä isolla jäteastialla. Myös tästä tulee olla yrittäjällä voimassa oleva sopimus kaikkien osakkaiden kanssa.