Avustus asumisneuvojatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi myöntää vuonna 2019 yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 prosenttia kustannuksista. Avustusta ei voi saada, jos hakijalle on myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin.

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 56.

Hakemukset lähetetään ARAn kirjaamoon tai postitse osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Vuoden 2019 avustusten hakuaika alkaa 3.12.2018 ja päättyy 17.1.2019 klo 16.15.

Lisätietoja, ohjeet ja tarvittavat hakemukset löytyvät ARAn sivulta.