Kosteus ja home

Kaikissa rakennuksissa on mahdollista löytää pieniä homepesäkkeitä esimerkiksi märkätiloista, putkistojen yhteydestä tai kosteudelle alttiina olevista ulkoseinä- tai kattorakenteista.

Terveyshaittana pidettäviä homevaurioita syntyy, kun rakenteen johonkin osaan syntyy jatkuva liian suuri kosteusrasitus, joka mahdollistaa normaalista poikkeavan mikrobien kasvun rakenteissa. Kosteusvaurio ilmenee usein kellarimaisena tai pistävänä hajuna, maali- tai rappauspinnan hilseilynä, puumateriaalien tummumisena, lattiapinnoitteiden pullistumina tai jopa silmin nähtävänä mikrobikasvustona rakenteiden pinnalla.

Mikäli tiloissa on selvästi todettavissa homevaurio sen aiheuttaja tulee selvittää. Vaurioiden laajuus kartoitetaan avaamalla rakenteita riittävän laajalta alueelta. Tarvittaessa rakenteiden homevaurioituneisuus voidaan varmistaa näytteenotolla.

Homeisia rakenteita purettaessa ja korjattaessa on oltava erityisen huolellinen, ettei hometta sisältävä rakennuspöly leviä muihin tiloihin. Korjaustyön päätteeksi tehdään huolellinen homepölysiivous.