Eläinsuojelu

Eläinsuojelun tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimyksiltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Valvontaeläinlääkäri, kaupungineläinlääkärit, terveystarkastajat sekä poliisi tekevät eläinsuojelutarkastuksia kodeissa ja eläinsuojissa, jos on aihetta epäillä, että kyseessä on eläinsuojelulain vastainen toiminta. Lisäksi tehdään säännöllisiä tarkastuksia eläinsuojelulain edellyttämiin kohteisiin, kuten esim. paikkoihin missä harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläinten pitoa.

Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä ja otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Sairas tai vahingoittunut eläin tarvitsee viipymättä asianmukaista hoitoa. Jos epäilet, että eläintä kohdellaan huonosti tai sen hoitoa laiminlyödään, ota yhteyttä valvontaeläinlääkäriin. Häneltä saa myös neuvoa ja opastusta eläinsuojeluasioissa.