Pieneläinten hautaaminen

Lemmikki on suositeltavinta haudata pieneläinhaustausmaalle. Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ylläpitää vapaaehtoisvoimin Peppursuon pieneläinhautausmaata. Salon kaupungin pieneläinten hautausmaa sijaitsee Perttelin Kaivolassa (Somerontie 932). Hautausmaalle on opastus Somerontieltä.

Pieneläinhautausmaat on tarkoitettu koirien, kissojen ja muiden pienten lemmikkieläinten hautaamiseen. Eläimen hautaamiseen pieneläinhautausmaalle ei tarvitse kysyä lupaa ja lemmikkieläimen hautaaminen ei maksa eläimen omistajalle mitään.

Hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle. Eläimiä ei saa haudata pohjavesialueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen. Pieneläimet haudataan vähintään puolen metrin syvyyteen. Eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

Omakotitalon pihaan tai kesämökille voi haudata lemmikin tietyin edellytyksin. Hautaamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.Jos lemmikin hautaa muualle kuin pieneläinhautausmaalle, on tuhkaus suositeltavaa. Eläinten tuhkaamista kannattaa tiedustella Salon Seudun alueella toimivien eläinlääkäriklinikoiden kautta.