Halikonrinne

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus 4.11.2019 § 418.

Kaavaehdotus 15.10.2019 (pdf 0.53 Mt)
Selostus (pdf 6,42 Mt)
Selostuksen liitteet (pdf 10,83 Mt)
Havainnekuva (pdf 0,98 Mt)

Laatimisvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos Halikonrinne (12.03.2018) oli valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 9.4.-8.5.2018 välisen ajan Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4.

Kaavaluonnos (pdf 2,14 Mt)
Selostus (pdf 5,48 Mt)
Selostuksen liitteet (pdf 5,68 Mt)
OAS päivitetty 12.3.2018 (pdf 0,47 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaava ja asemakaavan muutos perustuu Salon kaupunginhallituksen 17.12.2012 hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2013-2014. Asemakaavan laatiminen ja kaavoituksen käynnistämissopimukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.4.2017.

Suunnittelualue sijaitsee Moottoritien ja Halikon liittymän lounaispuolella. Shellin huoltoasema ja Design Hillin kiinteistöt sijaitsevat kaava-alueen pohjoisosassa. Alue on kooltaan n. 24 hehtaaria.

Kaavan tavoitteena on tutkia Märyn liittymän yritysalueen laajentumista etelään ja alueen nykyisten toimintojen kehittämistä. Vaskiontien varrelle sekä Äijälän maatalouskeskuksen ympäristöön tutkitaan uutta toimitilarakentamista, alueen läntisimmät peltoalueet on tarkoitus jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 4.11.2019 (pdf 0.50 Mt)

Salon Halikonrinteen ja Somerontien maisemaselvitys (8.44 Mt)