Horninkatu 9 - Torikatu 1

Laatimisvaihe

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 7.2.-11.3.2019 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kaavoittaja oli tavattavissa kaavaluonnokseen liittyen kaupungintalolla 14.2.2019.

Asemakaavan muutosta käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 22.1.2019 § 10 Pöytäkirja

Kaavaluonnos 11.1.2019 (pdf 0.98 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Hermannin (1) kaupunginosan, korttelin 3 tonttia 1. Suunnittelualue sijaitsee Horninkadulla torin itälaidalla. Alue on kooltaan 2709 m2. Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa.

Maanomistajan tavoitteena on voimassa olevan asemakaavan muuttaminen siten, että kiinteistön osalle osoitetaan lisärakennusoikeutta VI-kerroksisen kerrostalon rakentamisen mahdollistamiseksi Torikadun varrelle. Kaupungin tavoitteena on asuntorakentamisen mahdollistaminen keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti, osayleiskaavassa osoitettujen kerroslukujen ja rakennustehokkuuksien puitteissa.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63§:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) joka on nähtävillä Halikon virastotalossa (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana.
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, osoitteeseen PL 77, 24101 SALO tai .

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 0.50 Mt)