Kiskon kunnantalon ympäristö

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 04.11.2019 / Pykälä 419

Kaavakartta 10.10.2019 (pdf 0,24 Mt)
Kaavaselostus liitteineen 10.10.2019 (pdf 1,56 Mt)

Laatimisvaihe

Asemakaavan muutos Kiskon kunnantalon ympäristö (pvm 9.1.2019) oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §) nähtävillä 7.2-11.3.2019 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kaavakartta 9.1.2019 (pdf 0,17 Mt)
Kaavaselostus liitteineen 9.1.2019 (pdf 1,15 Mt)

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2018 kaavoituskatsaukseen. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Kiinteistö 734-768-4-186, jolla sijaitsee entinen Kiskon kunnanvirasto on myyty aikaisemmin yksityishenkilölle. Entisen Kiskon kunnanviraston käyttötarkoitus on muutettu poikkeamisella 11.3.2013 asuin- ja liikekäyttöön soveltuvaksi. Poikkeamisen yhteydessä on todettu, että kaupunki laatii alueelle myöhemmin asemakaavan muutoksen. Samalla tarkastellaan entisen kunnanviraston lähiympäristöä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Toijan taajamassa Kiskossa. Suunnittelualue rajoittuu Toijantien, Lääkärintien ja Uitmuksentien väliin. Suunnittelualueella on leikki- ja oleskelupuisto, entinen Kiskon kunnanvirasto sekä rivitalo. Suunnittelualue on kooltaan noin 1.44 hehtaaria.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa entisen Kiskon kunnantalon kaavamerkintä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Kaavamuutoksella on myös tarkoitus tutkia rakennusoikeuden nostoa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella (AR). Rivitalojen asukkailla on tarve rakentaa autotalli sekä jätekatos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark.10.10.2019 (pdf 1,23 Mt)