Korvanmetsä

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 11.11.2019 / pykälä 140

Kaavakartta 11.9.2019 (pdf 2,07 Mt)
Kaavaselostus liitteineen 11.9.2019 (pdf 16,2 Mt)

Ehdotusvaihe

Ehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n nojalla virallisesti nähtävillä 28.2. - 1.4.2019 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kaavakartta 28.9.2018 (pdf 1,89 Mt)
Kaavaselostus liitteineen 28.9.2018 (pdf 14,9 Mt)
Vastine luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf 1,83 Mt)

Laatimisvaihe

Ranta-asemakaava Korvanmetsä oli laatimisvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.1.-13.2.2018 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kaavakartta 24.10.2017 (pdf 1,37 Mt)
Kaavaselostus liitteineen 24.10.2017 (pdf 9,47 Mt)

Sijaintikartta (pdf 1,48Mt) tai katso sijainti Salon karttapalvelusta

Aloitusvaihe

Salon kaupunginhallitus on maanomistajien hakemuksesta päättänyt käynnistää ranta-asemakaavan laatimisen tiloille 734-682-9-28 Jyrkkälä, 734-682-9-27 Jarila ja 734-682-9-26 Korvanmetsä sekä osalle kiinteistöstä 734-682-9-29 Linnanmäki. Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 85 hehtaaria. Kaava-alue sijaitsee Salon Perttelissä Koirajärven ja Pernjoen ranta-alueilla noin 13 kilometrin päässä Salon keskustasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 28.9.2018 (pdf 0,95 Mt)