Meriniitty

Laatimisvaihe

Meriniityn asemakaavaluonnos oli valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 30.4. - 2.6.2014Halikon virastotalolla. Yleisötilaisuus pidettiin ke 7.5.2014 kaupungintalon Haapa neuvottelutilassa.

Kaavaluonnos (pdf 4,85 Mt)
Kaavaselostus (pdf 4.03 Mt)
OAS (pdf 1.00 Mt)
Kaavamääräykset A4 (pdf 1.54 Mt)

Aloitusvaihe

Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Meriniityn (4) kaupunginosan kortteleita 1,5,6,8,9,11,13,14,15,17,19,21,23,26 sekä katu- ja puistoalueita.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa asemakaavaa ja mahdollistaa Meriniityssä merkitykseltään seudullisen paljon tilaa vaativan erkoistavaran kaupan sijoittuminen alueelle tulevaisuudessakin. Myllyojankadun pohjoispuolen korttelialue muutetaan energiahuollon korttelialueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 0.94 Mt)
Aloituskokous pidettiin tiistaina 23.04.2013 klo 15.30 Salon kaupungintalolla kokoustilassa Tammi osoitteessa Tehdaskatu 2 . Ohjelma (pdf 0.67 Mt)