Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurla

Laatimisvaihe

Aarnionperä-Muurlan oikorataosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten ajalla 12.3.-15.4.2020.

Kaavakartta pdf 1,96 Mt
Kaavaselostus pdf 5,31 Mt
Liite 3 Kohdeluettelot pdf 0,49 Mt

Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin 14.1.2020 klo 17-19:30 Salon kaupungintalolla valtuustosalissa (Tehdaskatu 2,24101 Salo). Tilaisuuden alussa kerrottiin kaikille yhteisesti kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, esiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin yleisesti. Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan karttojen äärelle. Paikalla oli 45 osallistujaa.

Asukastilaisuuden esitys pdf 3,92 Mt

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee noin 2,5 kilometriä kaakkoon Salo keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Kiskontien ja Mahtinaisentien liittymäalue. Idässä luode-kaakko-suuntainen ja pitkänomainen suunnittelualue rajoittuu Salo 2020 yleiskaavan itärajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 285 ha.

Välin Aarnionperä-Muurla oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin erikseen kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Kirjallisia palautteita ei anneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.4.2020 pdf 0,78 Mt

Osallistu ja vaikuta kaavatyöhön

Linkkejä

https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata
Video: Läpilento: Espoo-Salo-oikorata