Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurla

Ehdotusvaihe

Aarnionperä-Muurlan oikorataosayleiskaavasta on laadittu alustava kaavaehdotus. Alkuperäisen suunnitelman mukaan alustavaa kaavaehdotusta oli tarkoitus esitellä osallisille yleisötilaisuudessa. Poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuutta ei kuitenkaan järjestetä vaan alustava kaavaehdotus esitellään videotaltioinnin avulla.

Esittelyvideo on katseltavissa internetissä ajalla 15.6.-14.8.2020
Siirry Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurla -esittelyvideoon

Aarnionperä-Muurla alustava ehdotus kaavakartta (pdf)
Aarnionperä-Muurla alustava ehdotus kaavaselostus (pdf)
Aarnionperä-Muurla liite 03 kohdeluettelo (pdf)
Aarnionperä-Muurla vuorovaikutusraportti (pdf)

Oikorataosayleiskaava Aarnionperä-Muurlan tähänastinen kaava-aineisto on nähtävillä 15.6.-14.8.2020. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs) ajanvarauksella. Nähtävilläoloaikana kaavoista voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä joko kirjallisesti, sähköpostilla tai puhelimitse:

Salon kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
PL 77, 24101 Salo


Yleiskaava-arkkitehti
Marjo Saukkonen
p. 02 778 5100


Sitowise Oy
DI Pia Niemi
p. 040 631 5093

Laatimisvaihe

Aarnionperä-Muurlan oikorataosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten ajalla 12.3.-15.4.2020.

Kaavakartta pdf 1,96 Mt
Kaavaselostus pdf 5,31 Mt
Liite 3 Kohdeluettelot pdf 0,49 Mt

Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin 14.1.2020 klo 17-19:30 Salon kaupungintalolla valtuustosalissa (Tehdaskatu 2,24101 Salo). Tilaisuuden alussa kerrottiin kaikille yhteisesti kaavahankkeesta ja sen etenemisestä, esiteltiin alustava kaavaluonnos ja keskusteltiin yleisesti. Sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan karttojen äärelle. Paikalla oli 45 osallistujaa.

Asukastilaisuuden esitys pdf 3,92 Mt

Aloitusvaihe

Kaava-alue sijaitsee noin 2,5 kilometriä kaakkoon Salo keskustasta. Suunnittelualue muodostuu Espoo-Salo-oikoradan ratalinjauksesta sekä lähiympäristöistä. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Kiskontien ja Mahtinaisentien liittymäalue. Idässä luode-kaakko-suuntainen ja pitkänomainen suunnittelualue rajoittuu Salo 2020 yleiskaavan itärajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 285 ha.

Välin Aarnionperä-Muurla oikorataosayleiskaavaa koskien on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä 25.10.2019 alkaen kaupunkisuunnittelussa Halikon virastotalolla, Hornintie 2-4, koko kaavatyön ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin erikseen kirjallisia kommentteja ajalla 25.10.-25.11.2019. Kirjallisia palautteita ei anneta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Osallistu ja vaikuta kaavatyöhön

Linkkejä

Väyläviraston sivuilta lisätietoa hankkeesta Espoo-Salo oikorata.

Yleissuunnittelun aikana tehdyt videot Espoo-Salo-oikoratahankkeen ratalinjauksesta.